På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Underholdspligt

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Skotland

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Skotland

Følgende ret har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel:

Sheriff Court efter fremsendelse fra de skotske ministre på følgende adresse:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew's House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tlf.: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Følgende ret har kompetence til at behandle appeller:

Skotland

Sheriff Court efter fremsendelse fra de skotske ministre på følgende adresse:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew's House (GW.15)

Edinburgh

Regent Road

EH1 3DG

Tlf.: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Der gælder følgende procedure til anfægtelse af appelafgørelser:

Appel til the Court of Session (ret i første instans).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Artikel 19 finder ikke anvendelse på Det Forenede Kongerige, da Det Forenede Kongerige ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Skotland

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew's House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tlf.: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Sheriff Court (kredsdomstolen) efter fremsendelse fra de skotske ministre på følgende adresse:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew's House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tlf.: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

I alle Det Forenede Kongeriges landsdele er engelsk det sprog, som det accepteres, at de dokumenter, der er nævnt i artikel 20, 28 og 40, oversættes til.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Sproget, som i alle Det Forenede Kongeriges landsdele accepteres til kommunikation med andre centralmyndigheder, er engelsk.

Sidste opdatering: 07/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.