Elatusvelvoitteet

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Kun päätös tai muu asiakirja on annettu sellaisessa EU:n jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido, päätöksen tai asiakirjan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista on haettava velallisen kotipaikan tai asuinpaikan taikka päätöksen täytäntöönpanopaikan maakuntatuomioistuimelta (okrazhen sad) (siviiliprosessilain 627c §:n 1 momentti).

Määräykseen voi hakea muutosta Sofian muutoksenhakutuomioistuimesta asetuksen 32 artiklassa säädettyä menettelyjä noudattaen (siviiliprosessilain 627c §:n 6 momentti, ensimmäinen virke).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan kassaatiotuomioistuimeen (siviiliprosessilain 627c §:n 6 momentti, toinen virke).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asianosaisella on oikeus pyytää korkeimmalta kassaatiotuomioistuimelta päätöksen uudelleentarkastelua asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti (siviiliprosessilain 627a §).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen:

Oikeusministeriö

Kansainvälistä lastensuojelua ja kansainvälisiä adoptioita käsittelevä osasto (Direktsia Mezhdunarodna pravna zakrila na deteto i mezhdunarodni osinovyavania)

Osoite: Ulitsa Slavyanska 1

1040 Sofia

Bulgaria

Puhelin: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

Sähköposti: mpzdmo@justice.government.bg

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Maakuntatuomioistuin voi asetuksen 21 artiklan mukaisesti kieltäytyä täytäntöönpanosta tai keskeyttää sen (siviiliprosessilain 627b §:n 2 momentti).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklaa sovellettaessa kieleksi hyväksytään bulgaria.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitettu kieli, jonka keskusviranomainen hyväksyy käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa, on bulgaria.

Päivitetty viimeksi: 26/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.