Elatusvelvoitteet

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, ovat Nicosian, Limassolin, Larnakan/Famagustan ja Paphosin perhetuomioistuimet.

 • Nicosian perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 22865601

Faksi: (+357) 22302068

 • Limassolin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 25806185

Faksi: (+357) 25305054

 • Larnakan/Famagustan perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 24802754

Faksi: (+357) 24802800

 • Paphosin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 26802626

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista edellä mainittujen hakemusten perusteella tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja 32 artiklan 2 kohdan nojalla, on toisen asteen perhetuomioistuin.

Se on osa Kyproksen korkeinta oikeutta, ja sen yhteystiedot ovat seuraavat:

 • Supreme Court of Cyprus (Kyproksen korkein oikeus)
  Charalambos Mouskos Street 1404
  1404 Nicosia
  Cyprus
  Puhelin: (+357) 22865741
  Faksi: (+357) 22304500
  Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Kyproksen oikeusjärjestelmässä ei ole kolmatta oikeusastetta, eli muutoksenhakua koskevaa päätöstä ei voi enää riitauttaa.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Tässä artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan hakea päätöksen kumoamista Kyproksen siviiliprosessilain 48 §:n 9 säännön h ja n kohdan perusteella. Hakemus jätetään sille perhetuomioistuimelle, jonka päätös halutaan kumota.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

 • Ministry of Justice and Public Order (Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

International Legal Cooperation Unit (Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Athalassas Avenue 125

1461 Nicosia

Cyprus

Yhteyshenkilöt:

 • Konstantina Sophocleous

Administrative officer (Hallintovirkamies)

International Legal Cooperation Unit (Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Ministry of Justice and Public Order (Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

Puhelin: (+357) 22805973

Faksi: (+357) 22518328

Sähköposti: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionysiou

Administrative officer (Hallintovirkamies)

International Legal Cooperation Unit (Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Ministry of Justice and Public Order (Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

Puhelin: (+357) 22805932

Faksi: (+357) 22518328

Sähköposti: tdionysiou@mjpo.gov.cy

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

 • Nicosian perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 22865601

Faksi: (+357) 22302068

 • Limassolin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 25806185

Faksi: (+357) 25305054

 • Larnakan/Famagustan perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 24802754

Faksi: (+357) 24802800

 • Paphosin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 26802626

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kreikka ja englanti

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Kreikka ja englanti

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.