Elatusvelvoitteet

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, on Civil Court (Family Section): Yhteystiedot:

Osoite:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Puhelin: + 356 2590 2420

Faksi: + 356 2590 2895

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista 32 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on Court of Appeal. Yhteystiedot:

Osoite:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Puhelin: + 356 2590 2269

Faksi: + 356 2590 2895

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Kun Court of Appeal on tehnyt päätöksen, Maltassa ei ole muita muutoksenhakumahdollisuuksia.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklan mukaisesta uudelleentutkimismenettelystä säädetään säädöksen International Maintenance Obligation Order, 2011 (Legal Notice 452/11) 7 §:ssä, joka koskee muutoksenhakua täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehtyyn päätökseen. Toimivaltainen tuomioistuin tässä asiassa on Court of Appeal. Yhteystiedot:

Osoite:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Puhelin: + 356 2590 2269

Faksi: + 356 2590 2895

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Keskusviranomainen on perheministeriön sosiaalihuolto-osaston päällikkö (Director for Social Welfare Standards). Yhteystiedot:

Osoite:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Puhelin: + 356 2278 8000

Faksi: + 356 2278 8360

Sähköposti: welfare.standards@gov.mt

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Ei sovellettavissa.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on Civil Court (Family Section). Yhteystiedot:

Osoite:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Puhelin: + 356 2590 2420

Faksi: + 356 2590 2895

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Englanti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Malta ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.