Elatusvelvoitteet

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia on kaikilla aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče).

Toimivalta ratkaista 32 artiklan 2 kohdan mukaisia muutoksenhakuja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeviin päätöksiin on sillä tuomioistuimella, joka on tehnyt täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan päätöksen.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan lain 109 §:n mukaan muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Vrhovno sodišče).

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Puhelin: (01) 366 44 44

Faksi: (01) 366 43 01

Sähköposti: urad.vsrs@sodisce.si

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa sovellettaessa Slovenian tasavallassa tulevat siviiliprosessilain mukaan kysymykseen joko uusi käsittely (siviiliprosessilain 394–401 §) tai menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö (siviiliprosessilain 116–120 §).

Uudelleentutkimista koskevassa menettelyssä ja 19 artiklaa sovellettaessa ovat toimivaltaisia aluetuomioistuimet (okrožno sodišče), jotka ovat tehneet päätöksen ensimmäisenä oikeusasteena.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Slovenian keskusviranomaisen yhteystiedot:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Puhelin: +386 1 4720 990

Faksi: +386 1 4345 899

Sähköposti: jpsklad@jps-rs.si

Verkkosivu: http://www.jpi-sklad.si/

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Tällaisia julkisyhteisöjä tai muita yhteisöjä ei ole nimetty.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia ovat paikallistuomioistuimet (okrajno sodišče) (täytäntöönpanoa ja turvaamistoimia koskevan lain 5 §).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Tuomioistuinten virallinen kieli on sloveeni ja seuraavissa tuomioistuimissa sloveenin lisäksi jokin vähemmistökieli:

Okrožno sodišče v Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Sloveeni ja italia

Okrajno sodišče v Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Sloveeni ja italia

Okrajno sodišče v Piranu

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Sloveeni ja italia

Okrajno sodišče v Lendavi

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Sloveeni ja unkari

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Keskusviranomaiset ovat maan virallisten kielten lisäksi hyväksyneet englannin kielen käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa.

Päivitetty viimeksi: 14/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.