Obveza uzdržavanja

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjev za izvršenje sudske odluke ili drugog akta donesenog u državi članici EU-a za koju nije obvezujući Haški protokol iz 2007. podnosi se pokrajinskom sudu (okrazhen sad) nadležnom u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta dužnika ili mjestu izvršenja. (članak 627.c stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

O žalbi na odluku odlučuje Žalbeni sud u Sofiji u skladu s postupkom iz članka 32. Uredbe (članak 627.c stavak 6. podstavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na odluku Žalbenog suda u Sofiji moguće se dalje žaliti pred Vrhovnim kasacijskim sudom (članak 627.c stavak 6. podstavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Zainteresirana strana može podnijeti zahtjev za poništenje odluke Vrhovnom kasacijskom sudu na temelju članka 19. stavka 1. Uredbe (članak 627.a Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo:

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu zaštitu djece i međunarodna posvajanja

Adresa: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bugarska

Telefon: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

E-pošta: mpzdmo@justice.government.bg

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Odluke o odbijanju ili suspenziji izvršenja u smislu članka 21. Uredbe donosi pokrajinski sud (okrazhen sad) (članak 627.b stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za potrebe članaka 20., 28. i 40. Uredbe prihvaćeni je jezik bugarski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća bugarski za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59.

Posljednji put ažurirano: 26/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.