Obveza uzdržavanja

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Prijedlozi za proglašenje ovršnosti i pravni lijekovi protiv odluka o prijedlozima prvostupanjskih sudova podnose se općinskom sudu.

Žalba protiv odluke o proglašenju ovršnosti podnosi se županijskom sudu (sudu drugog stupnja) putem općinskog suda, tj. prvostupanjskog suda koji je odluku donio.

Nakon pravomoćnog okončanja postupka glede prijedloga za proglašenje ovršnosti općinski sud (prvostupanjski sud) daje, na odluci o proglašenju ovršnosti, potvrdu da je odluka ovršna.

Nadležni sudovi su:

a) općinski sudovi, temeljem Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) te sukladno Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, br. 67/18).

b) županijski sudovi, temeljem Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) te sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, br. 67/18).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluka o pravnom lijeku iz čl. 33. Uredbe može se pobijati samo prijedlogom stranke o ponavljanju postupka (sukladno odredbama čl. 421 -428. Zakona o parničnom postupku).

Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se uvijek sudu koji je donio odluku u prvom stupnju.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Sukladno Zakonu o parničnom postupku, postupak ponovnog ispitivanja za potrebe čl. 19. Uredbe pokreće se na prijedlog stranke o ponavljanju postupka (sukladno odredbama čl. 421-428. Zakona o parničnom postupku). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se uvijek sudu koji je donio odluku u prvom stupnju.

Sukladno čl. 117. Zakona o parničnom postupku, stranka može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje, koji se podnosi sudu koji je trebao obaviti propuštenu radnju.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009, Središnje tijelo Republike Hrvatske, vezano uz obvezu uzdržavanja je:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: https://mrosp.gov.hr/

Phone: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

e-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U Republici Hrvatskoj općinski sudovi su nadležni za provođenje ovrhe u smislu članka 21. Uredbe, temeljem Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19), kao i Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, br. 67/18).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Republika Hrvatska za prijevod isprava iz čl. 20., 28., i 40. Uredbe prihvaća hrvatski jezik i uporabu latiničnog pisma, sukladno čl. 6. Zakona o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Jezici koje središnja tijela prihvaćaju za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima iz čl. 59. Uredbe su slijedeći:

(a) za obrasce zahtjeva i prijava, hrvatski jezik;

(b) za druge oblike komunikacije središnje tijelo, na zahtjev, prihvaća hrvatski ili engleski jezik;

Posljednji put ažurirano: 30/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.