Obveza uzdržavanja

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Sudovi nadležni za razmatranje zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. obiteljski su sudovi u Nikoziji, Limasolu, Larnaki i Famagusti te Pafosu.

 • Obiteljski sud (Oikogeneiakó Dikastírio) u Nikoziji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Obiteljski sud u Limasolu

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Obiteljski sud u čijoj su mjesnoj nadležnosti Larnaka i Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Obiteljski sud u Pafosu

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sud nadležan za rješavanje žalbi protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest Obiteljski žalbeni sud (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Sud zasjeda na Vrhovnom sudu, čiji su podaci za kontakt sljedeći:

 • Vrhovni sud Cipra
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nikozija
  Cipar
  Tel.: (+357) 22865741
  Faks: (+357) 22304500
  E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U pravosudnom sustavu Cipra ne postoji trećestupanjski sud: odluka o žalbi ne može se osporavati.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Preispitivanje iz tog članka može se zatražiti zahtjevom za poništenje odluke (aítisi paramerismoú tis apófasis) u skladu s odredbom 48. pravilom 9. točkama (h) i (n) Pravila parničnog postupka (Thesmoí Politikís Dikonomías). Zahtjev se podnosi obiteljskom sudu koji je donio odluku čije se poništenje traži.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

 • Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikozija

Cipar

Osobe za kontakt:

 • gđa Konstantina Sophocleous

Administrativna službenica

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: +357 22805973

Faks: + 357 22518328

E-pošta: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • gđa Troodia Dionisiou

Administrativna službenica

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-pošta: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

 • Obiteljski sud u Nikoziji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Obiteljski sud u Limasolu

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Obiteljski sud u čijoj su mjesnoj nadležnosti Larnaka i Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Obiteljski sud u Pafosu

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Grčki i engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Grčki i engleski.

Posljednji put ažurirano: 12/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.