Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obveza uzdržavanja

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Engleska i Wales

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Obiteljski sud po uputi Odjela za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit, REMO) na sljedećoj adresi:

Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (Odjel REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (za pozive iz Ujedinjene Kraljevine)

+44 (0)20 3681 2757 (za pozive iz zemalja izvan Ujedinjene Kraljevine)

Telefaks: 020 3681 8764

E-adresa: remo@offsol.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak je za osporavanje odluke o žalbi sljedeći:

jedna dodatna žalba o materijalnim pitanjima podnosi se sudu u stupnju višem od suda koji je odlučivao o prvoj žalbi.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 19. ne primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu jer za nju Haški protokol iz 2007. nije obvezujuć.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo lord kancelar, koji u cijelosti ima odgovornost za politiku, ali administrativne funkcije središnjeg tijela obavlja:

Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (Odjel REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (za pozive iz Ujedinjene Kraljevine)

+44 (0)20 3681 2757 (za pozive iz zemalja izvan Ujedinjene Kraljevine)

Telefaks: 020 3681 8764

E-adresa: remo@offsol.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Obiteljski sud po uputi Odjela za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju na sljedećoj adresi:

Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (Odjel REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (za pozive iz Ujedinjene Kraljevine)

+44 (0)20 3681 2757 (za pozive iz zemalja izvan Ujedinjene Kraljevine)

Telefaks: 020 3681 8764

E-adresa: remo@offsol.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Jezik koji se prihvaća za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. u svim je jurisdikcijama Ujedinjene Kraljevine engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Jezik koji se prihvaća za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u svim je jurisdikcijama Ujedinjene Kraljevine engleski.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.