Obveza uzdržavanja

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

U Estoniji su okružni sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. (članak 121. Zakona o parničnom postupku).

Okružni su sudovi nadležni za odlučivanje o žalbama na odluke o proglašenju izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Estoniji se odluke mogu osporavati u skladu s člankom 33. podnošenjem žalbe Vrhovnom sudu (članci 625. i 695. – 701. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U Estoniji se postupak povodom zahtjeva za preispitivanje iz članka 19. vodi u skladu s odredbama o rješavanju zahtjeva, ako nije drukčije utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja. Okružni sudovi nadležni su za odlučivanje o zahtjevima za preispitivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

U Republici Estoniji središnje je tijelo u skladu s člankom 49. stavkom 3.:

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Adresa e-pošte: central.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U Estoniji su okružni sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za odbijanje ili suspenziju izvršenja u skladu s člankom 21.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U skladu s člancima 20., 28. i 40., osim dokumenata na estonskom, prihvaćaju se prijevodi na engleski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

U skladu s člankom 59. u Estoniji se za komunikaciju s drugim središnjim tijelima prihvaća estonski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.