Obveza uzdržavanja

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Prvostupanjski sud (Monomeles Protodikio) nadležan je za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1., dok je u skladu s člankom 32. stavkom 2. za rješavanje žalbi podnesenih protiv sudskih odluka o takvim zahtjevima nadležan žalbeni sud (Efetio) u čijoj je mjesnoj nadležnosti prvostupanjski sud koji je donio odluku.

Postupak pravne zaštite propisan člankom 32. stavkom 2. odnosi se na žalbu (efesi).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak pravne zaštite propisan člankom 33. odnosi se na žalbu u kasacijskom postupku (enesi aneresis). Za kasacijske postupke nadležan je Vrhovni građanski i kazneni sud Grčke (Vrhovni sud – Arios Pagos).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U skladu s člankom 19. stranka koja se nije upustila u postupak / tuženik koji se nije upustio u postupak može osporavati odluku o uzdržavanju zbog ogluhe koju je donio strani sud. Žalbe protiv zahtjeva za uzdržavanje podnose se sudu koji je donio odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Odjel Ministarstva pravosuđa za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima određen je kao središnje tijelo iz članka 49. stavka 3.

Mesogeion 96

11527 Atena

Telefon: (+30) 213 1307312

Telefaks: (+30) 213 1307499

E-pošta: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Grčkim pravom ne predviđa se da funkcije središnjeg tijela obavljaju javna tijela ili tijela koja su pod nadzorom nadležnih tijela, kao što je utvrđeno u članku 51. stavku 3.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Prvostupanjski sud nadležan je za predmete izvršenja za potrebe članka 21.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Grčki jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća grčki i engleski jezik u komunikaciji s drugim središnjim tijelima, u skladu s člankom 59.

Posljednji put ažurirano: 01/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.