Obveza uzdržavanja

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Okružni sud koji se nalazi na području sjedišta regionalnog suda, a u Budimpešti Središnji okružni sud u Budimu. O žalbama odlučuju regionalni sudovi ili, u Budimpešti, Regionalni sud glavnog grada Budimpešte.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Zahtjev za preispitivanje podnosi se Vrhovnom sudu (Curia) putem suda koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja na temelju članka 19. pokreće se pred okružnim sudom koji je donio prvostupanjsku odluku u skladu s pravilima o ponavljanju postupka (Zakon III. iz 1952. u vezi sa Zakonom o parničnom postupku, poglavlje XIII., članci 260. – 269.).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministarstvo pravosuđa Mađarske
1051 Budimpešta,
Nádor utca 22,
Telefon: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,
Telefaks: (+36) 1 550 3946,
Adresa e-pošte: nmfo@im.gov.hu

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U postupcima u skladu s člankom 21. stavkom 2. okružni sud koji se nalazi na području sjedišta regionalnog suda ili, u Budimpešti, Središnji okružni sud u Budimu. U postupcima u skladu s člankom 21. stavkom 3. okružni sud u čijoj je nadležnosti sudski izvršitelj koji djeluje u postupku izvršenja.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Mađarski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

(a) Obrasci za podnesak: mađarski.

(b) Obrasci za zahtjev: mađarski, engleski ili njemački.

(c) Druge komunikacije: osim mađarskog, središnje tijelo prihvaća engleski i njemački, na zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 02/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.