Obveza uzdržavanja

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Žalbeni su sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. i za žalbe na odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2.

Kontaktni podaci tih tijela dostupni su na internetskim stranicama https://www.giustizia.it/giustizia (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupci pravne zaštite iz članka 33. redovni su i izvanredni postupci pravne zaštite (žalba u kasacijskom postupku, ukidanje presude (revocazione), prigovor treće osobe (opposizione di terzo)).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Tijelo nadležno za preispitivanje odluke u smislu članka 19. Uredbe tijelo je koje je donijelo odluku. Zahtjev se podnosi u skladu s pravilima postupka za donošenje odluke u postupku preispitivanja.

Kontaktni podaci tih tijela dostupni su ovdje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa – Odjel za maloljetničko pravosuđe:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Rim

Telefon: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Telefaks: +39 6 68188323

E-pošta: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificirana elektronička pošta: prot.dgmc@giustiziacert.it

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje za potrebe članka 21. redovni su sudovi (članak 9. drugi stavak talijanskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za prijevod isprava iz članaka 20., 28. i 40. prihvaćeni je jezik talijanski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća talijanski jezik za komunikaciju s drugim središnjim tijelima iz članka 59.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.