Obveza uzdržavanja

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U Latviji zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe rješavaju sudovi opće nadležnosti, npr. okružni (ili gradski) sudovi.

U Latviji žalbe protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe razmatraju regionalni sudovi, uz posredovanje odgovarajućeg okružnog (ili gradskog) suda.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Odluka o žalbi u skladu s člankom 33. Uredbe može se osporavati pred senatom Vrhovnog suda, uz posredovanje odgovarajućeg regionalnog suda.

Podaci za kontakt:

Vrhovni sud

Brīvības bulvāris 36

Riga, LV-1511

Latvija

Tel.: +371 67020350

Telefaks: +371 67020351

E-adresa: at@at.gov.lv

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Tuženik može pokrenuti ponovno razmatranje predmeta u vezi s preispitivanjem odluke na temelju članka 19. Uredbe podnošenjem zahtjeva:

1. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke okružnog (ili gradskog) suda – odgovarajućem regionalnom sudu;

2. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke regionalnog suda – Odjelu za građanske predmete Vrhovnog suda;

3. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke vijeća Vrhovnog suda – Odjelu za građanske predmete senata Vrhovnog suda.

Zahtjev se ne smije podnijeti ako je isteklo razdoblje u kojem se izvršna isprava koja se odnosi na predmetnu presudu može predati za izvršenje.

Pri razmatranju zahtjeva sud razmatra mogu li se okolnosti koje je naveo podnositelj smatrati okolnostima na temelju kojih je moguće preispitivanje presude u skladu s člankom 19. Uredbe. Ako sud smatra da je na temelju okolnosti moguće preispitivanje presude, poništava osporavanu presudu u cijelosti i upućuje predmet na ponovno preispitivanje prvostupanjskom sudu. Ako sud zaključi da na temelju okolnosti iz zahtjeva nije moguće preispitivanje presude, odbija zahtjev. Protiv odluke suda može se podnijeti dodatna žalba.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U Latviji funkcije središnjeg tijela obavlja uprava Fonda za jamstva u uzdržavanju. Podaci za kontakt:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvija

Tel.:     + 371 67 830 626

Telefaks:     + 371 67 830 636

E-adresa: pasts@ugf.gov.lv

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U Latviji posebne funkcije središnjih tijela iz članka 51. Uredbe obavlja uprava Fonda za jamstva u uzdržavanju.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U Latviji tijela nadležna za odbijanje ili suspenziju izvršenja presude za potrebe članka 21. Uredbe su okružni (ili gradski) sudovi u čijoj se nadležnosti treba izvršiti presuda stranog suda.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Latvija prihvaća samo prijevode pismena iz članaka 20., 28. i 40. Uredbe na nacionalni jezik, odnosno latvijski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Latvija prihvaća zahtjeve iz članka 56. Uredbe (prilozi VI. i VII. Uredbe) samo na latvijskom jeziku.

Latvija prihvaća zahtjeve za posebne mjere (Prilog V. Uredbe) na latvijskom ili engleskom.

Za ostala priopćenja središnje tijelo na zahtjev prihvaća latvijski ili engleski.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.