Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obveza uzdržavanja

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

– Mjesna nadležnost sudova

Zahtjev za proglašenje izvršivosti podnosi se predsjedniku okružnog suda.

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Faks:(+352) 47 59 81-2421

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (+352) 80 32 14 - 1
Faks: (+352) 80 71 19 ili (+352) 802484

– Žalba protiv sudske odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti

Viši sud – odjel za građanske predmete (Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Faks:(+352) 47 59 81-2396

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluke o žalbi mogu se osporavati samo ulaganjem kasacijske žalbe.

Kasacijski sud (Cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369/2373

Faks: (+352) 475981-2773

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Tuženik koji se nije pojavio pred sudom u Luxembourgu ima pravo zatražiti preispitivanje odluke pred nadležnim sudom koji je donio odluku, uz uvjete utvrđene u članku 19. stavku 1. Uredbe. Zahtjevi se podnose u predviđenom obliku sudu koji je odlučio o predmetu čije se preispitivanje traži.

Sud za mirenje u Luxembourgu (Justice de Paix de Luxembourg)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Sud za mirenje u Esch-sur-Alzette (Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Odjel za pomilovanja (Service du Gracieux – Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tel.: (+352) 530 529 200 faks: (+352) 530 529 201

Sud za mirenje u Diekirchu (Justice de Paix de Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel.: (+352) 80 88 53 - 1

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: (+352) 80 32 14-1

Faks: (+352) 807119 ili (+352) 82484

Visoki sud (Cour Supérieure de Justice)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo je Ured javnog tužitelja pri Visokom sudu.

Ured javnog tužitelja (Parquet Général)
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Faks: (+352) 47 05 50
E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležno tijelo je Ured javnog tužitelja pri Visokom sudu.

Ured javnog tužitelja (Parquet général)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2393/2329

Faks: (+352) 47 05 470550

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Uz francuski u Luksemburgu je prihvaćen jezik i njemački.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Uz francuski u Luksemburgu je prihvaćen jezik i njemački.

Posljednji put ažurirano: 22/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.