Obveza uzdržavanja

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

– Mjesna nadležnost sudova

Zahtjev za proglašenje izvršivosti podnosi se predsjedniku okružnog suda.

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Faks:(+352) 47 59 81-2421

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (+352) 80 32 14 - 1
Faks: (+352) 80 71 19 ili (+352) 802484

– Žalba protiv sudske odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti

Viši sud – odjel za građanske predmete (Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Faks:(+352) 47 59 81-2396

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluke o žalbi mogu se osporavati samo ulaganjem kasacijske žalbe.

Kasacijski sud (Cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369/2373

Faks: (+352) 475981-2773

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Tuženik koji se nije pojavio pred sudom u Luxembourgu ima pravo zatražiti preispitivanje odluke pred nadležnim sudom koji je donio odluku, uz uvjete utvrđene u članku 19. stavku 1. Uredbe. Zahtjevi se podnose u predviđenom obliku sudu koji je odlučio o predmetu čije se preispitivanje traži.

Sud za mirenje u Luxembourgu (Justice de Paix de Luxembourg)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Sud za mirenje u Esch-sur-Alzette (Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Odjel za pomilovanja (Service du Gracieux – Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tel.: (+352) 530 529 200 faks: (+352) 530 529 201

Sud za mirenje u Diekirchu (Justice de Paix de Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel.: (+352) 80 88 53 - 1

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: (+352) 80 32 14-1

Faks: (+352) 807119 ili (+352) 82484

Visoki sud (Cour Supérieure de Justice)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo je Ured javnog tužitelja pri Visokom sudu.

Ured javnog tužitelja (Parquet Général)
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Faks: (+352) 47 05 50
E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležno tijelo je Ured javnog tužitelja pri Visokom sudu.

Ured javnog tužitelja (Parquet général)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2393/2329

Faks: (+352) 47 05 470550

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Uz francuski u Luksemburgu je prihvaćen jezik i njemački.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Uz francuski u Luksemburgu je prihvaćen jezik i njemački.

Posljednji put ažurirano: 22/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.