Obveza uzdržavanja

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sud nadležan za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. jest Građanski sud (Odjel za obiteljske predmete). Podaci za kontakt:

Adresa:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Sud nadležan za žalbe na odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest Žalbeni sud. Podaci za kontakt:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na Malti nije predviđen pravni lijek na odluke Žalbenog suda.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja za potrebe članka 19. utvrđen je u članku 7. Međunarodne odluke o obvezi uzdržavanja, 2011. (pravna obavijest 452/11) o „Žalbi na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti“. Nadležnost u tim predmetima ima Žalbeni sud:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Središnje je tijelo direktor za standarde u području socijalne skrbi. Podaci za kontakt:

Adresa:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel.: + 356 2278 8000

Faks: + 356 2278 8360

E-pošta: welfare.standards@gov.mt

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nije primjenjivo.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijelo nadležno za predmete povezane s izvršenjem odluke za potrebe članka 21. Uredbe jest Građanski sud (Odjel za obiteljske predmete). Podaci za kontakt:

Adresa:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Engleski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Malteški ili engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.