Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obveza uzdržavanja

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sudovi nadležni za odluke o proglašenju ovršnosti su magistratski sudovi. Zahtjevi se mogu podnijeti sudu izravno ili putem Ministarstva pravosuđa na sljedećoj adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Sjeverna Irska

Telefon: 0300 200 7812 (UK) i +44 28 9049 5884 (međunarodni pozivi)

Telefaks: +44 2890 728 945

E-adresa: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Sudovi nadležni za žalbe su magistratski sudovi. Žalbe se mogu podnijeti sudu izravno ili putem Ministarstva pravosuđa na sljedećoj adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Sjeverna Irska

Telefon: 0300 200 7812 (UK) i +44 28 9049 5884 (međunarodni pozivi)

Telefaks: +44 2890 728 945

E-adresa: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak osporavanja odluke o žalbi:

moguća je samo jedna daljnja žalba u vezi s pravnim pitanjem koja se podnosi žalbenom sudu (Court of Appeal) u Sjevernoj Irskoj.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 19. ne primjenjuje se na UK jer ta država nije obvezana Haškim protokolom iz 2007.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Sjeverna Irska

Telefon: 0300 200 7812 (UK) i +44 28 9049 5884 (međunarodni pozivi)

Telefaks: +44 2890 728 945

E-adresa: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Javno tijelo ovlašteno za obavljanje poslova središnjih tijela vlasti:

Agencija za pravne usluge Sjeverne Irske (Ministarstvo pravosuđa) (za članak 51. stavak 2. točku (a) pružanje pravne pomoći)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefon: +44 2890 408 888

Telefaks: +44 2890 408 990

Adresa e-pošte: enquiries@lsani.gov.uk

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležni su magistratski sudovi. Zahtjevi se mogu podnijeti sudu izravno ili putem Ministarstva pravosuđa na sljedećoj adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Sjeverna Irska

Telefon: 0300 200 7812 (UK) i +44 28 9049 5884 (međunarodni pozivi)

Telefaks: +44 2890 728 945

E-adresa: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Jezik koji se prihvaća za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. u svim je jurisdikcijama UK-a engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Jezik koji se prihvaća za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u svim je jurisdikcijama UK-a engleski.

Posljednji put ažurirano: 03/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.