Obveza uzdržavanja

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

U pogledu članka 27. stavka 1.:

– predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja djece (maloljetne ili punoljetne) ili bračnog druga razmatra odjel za obitelj i maloljetnike (Juízo de Família e Menores) ako postoji. U suprotnome predmet razmatra lokalni građanski odjel (Juízo Local Cível) ako postoji ili lokalni opći odjel (Juízo Local de Competência Genérica);

– sve ostale predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz drugih obiteljskih odnosa (na temelju krvnog srodstva ili braka) razmatra lokalni građanski odjel ako postoji ili lokalni opći odjel.

U pogledu članka 3. stavka 2. nadležan je žalbeni sud (Tribunal da Relação).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluka o žalbi može se osporiti isključivo u vezi s pravnim pitanjem pred Vrhovnim sudom (Supremo Tribunal de Justiça).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U pogledu članka 19. stavka 1. točke (a):

– postupak preispitivanja izvanredni je postupak preispitivanja utvrđen u članku 696. točki (e) Zakona o parničnom postupku.

U pogledu članka 19. stavka 1. točke (b):

– postupak preispitivanja izvanredni je postupak preispitivanja utvrđen u članku 696. točki (e) i članku 140. Zakona o parničnom postupku.

Žalbe razmatra sud koji je donio odluku koja se preispituje (članak 697. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Portugalsko je središnje tijelo za potrebe Uredbe:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISABON - PORTUGAL

Telefon: +351 217 906 200 / +351 217 906 223

Faks: +351 211 545 116

E-adresa: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja djece, maloljetne ili punoljetne, nadležni je sud:

odjel za obitelj i maloljetnike ili, ako ne postoji, izvršni odjel (Juízo de Execução).

Za predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja među bračnim drugovima nadležni je sud:

odjel za obitelj i maloljetnike ili, ako ne postoji, izvršni odjel.

Za predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz obiteljskih odnosa (na temelju krvnog srodstva ili braka) nadležni je sud:

izvršni odjel ili, ako ne postoji,

središnji građanski odjel (Juízo Central Cível) ako je vrijednost predmeta spora viša od 50 000 EUR ili

opći odjel ili lokalni građanski odjel ako postoji, ako je vrijednost predmeta spora 50 000 EUR ili niža.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni je jezik za prijevode dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. portugalski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća i portugalski, engleski i francuski za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.