Obveza uzdržavanja

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Za odlučivanje o zahtjevu za proglašenje izvršivosti (exequatur) nadležan je sud (tribunal) pod čijom je jurisdikcijom uobičajeno boravište stranke protiv koje se traži izvršenje ili mjesto izvršenja (članak 95. i članak 1103. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku).

Na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti može se podnijeti žalba. Za odlučivanje o žalbi na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti nadležan je žalbeni sud (članak 96. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Odluka o žalbi (apel) može se osporiti preispitivanjem pravnog razloga (recurs) (članak 97 stavak 1. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku).

Preispitivanje pravnog razloga u nadležnosti je Visokog kasacijskog suda (Înalta Curte de Casație și Justiție):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bukurešt
Internetske stranice: https://www.scj.ro/en.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Prema članku 19. za postupak preispitivanja (procedura de reexaminare)

nadležan je sud koji je donio odluku, obično okružni sud ili sud posebne nadležnosti.

Prema članku 505. stavku 1. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku postupak za poništenje pokreće se pred sudom čija se presuda osporava.

Prema članku 510. stavku 1. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku postupak za preispitivanje pokreće se pred sudom koji je izdao konačnu odluku u vezi s kojom je podnesen zahtjev za preispitivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministerul Justiţiei (Ministarstvo pravosuđa)

Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bukurešt

Tel: 0040372041077

Faks: 0040372041079, 0040372041084

E-adresa: ddit@just.ro ili dreptinternational@just.ro

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje:

1) sudski izvršitelj (executorul judecătoresc) (članak 652. Zakonika o parničnom postupku) sa žalbenog suda u okrugu u kojem je boravište ili sjedište dužnika ili u kojem se nalazi dužnikova imovina

2) sud izvršenja, odnosno okružni sud (judecătoria) u čijoj je nadležnosti boravište ili sjedište dužnika (članak 651. Zakonika o parničnom postupku). Sud izvršenja odlučuje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti, žalbama na izvršenje i o svim drugim radnjama povezanima s izvršenjem.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Rumunjski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Osim rumunjskog, Ministarstvo pravosuđa prihvaća engleski i francuski jezik za komunikaciju s drugim središnjim tijelima Europske unije.

Posljednji put ažurirano: 12/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.