Obveza uzdržavanja

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Nadležna su tijela prvostupanjski sudovi i specijalizirani sudovi koji se bave pitanjima rodnog nasilja u okviru svojih ovlasti (članak 87. Organskog zakona o sudstvu – LOPJ).

Žalbe na odluke prvostupanjskih sudova mogu se podnijeti pokrajinskim sudovima.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvanredni žalbeni postupci zbog povrede postupka pred Visokim sudom svake autonomne zajednice i žalbeni postupci pred Vrhovnim sudom Španjolske regulirani su POGLAVLJIMA IV. („Izvanredni žalbeni postupci zbog povrede postupka”) i V. („Žalbeni postupci”) GLAVE IV. Zakona br. 1/2000 o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupci preispitivanja vode se pred istim sudovima koji su donijeli odluku, odnosno prvostupanjskim sudovima. Postupak preispitivanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 4/2009 vodi se u skladu s POGLAVLJEM II. „Zahtjevi za sudsko preispitivanje i poništenje presuda” GLAVE IV. Zakona br. 1/2000 o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministarstvo pravosuđa

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Španjolska

Telefon: 00 34 91 3902295/94

Telefaks: 00 34 91 3904457

E-pošta SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Prvostupanjski sudovi u glavnom gradu pokrajine u kojoj stranka protiv koje se traži izvršenje ima prebivalište ili pokrajine u kojoj se presuda izvršava.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici u skladu s člancima 20. i 40. španjolski i portugalski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Prihvaćeni su jezici u središnjem tijelu u skladu s člankom 59. španjolski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.