Obveza uzdržavanja

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. te za žalbene postupke protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. mogu se pronaći ovdje:

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Žalbeni postupak pred žalbenim sudom ili Vrhovnim sudom. Žalbe se podnose sudu koji je donio presudu. Dopuštenje za podnošenje žalbe potrebno je pred žalbenim sudom i Vrhovnim sudom.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ako se zahtjev za preispitivanje odnosi na odluku okružnog suda (tingsrätt) ili švedskog izvršnog tijela (Kronofogdemyndigheten), žalba se podnosi žalbenom sudu (hovrätt).

Zahtjev za preispitivanje mora biti u pisanom obliku. Podnositelj zahtjeva navodi na koju se odluku zahtjev odnosi. Mora navesti i razloge na kojima se temelji zahtjev te priložiti dokumente i ostale dokaze na koje se želi pozvati. Zahtjev se daje na uvid drugoj stranci.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

Opća pitanja i pitanja u vezi s političkim odlukama

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

SE-103 51 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8 786 90 00

Telefaks: +46 (0) 8 411 27 89

Adresa e-pošte: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Zahtjevi za pomoć u posebnim slučajevima

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Telefon: +46 (0) 771 17 90 00

Telefaks: +46 (0) 10 11 20 411

Adresa e-pošte: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 773, SE-801 29 Gävle

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 573 15 20

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Telefon: +46 771 73 73 00#.

Telefaks: +46 10 573 28 70

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Telefon: +46 771 73 73 00#

Telefaks: +46 10 575 69 45

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: SE-106 65 Stockholm

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 010 578 31 01

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: SE-901 73 Umeå

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 578 42 50

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Švedski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Švedski.

Posljednji put ažurirano: 25/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.