Obveza uzdržavanja

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 4/2009

Opće informacije

Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. u vezi s obvezom uzdržavanja osigurava se učinkovit i brz povrat naknade tražbina za uzdržavanje.

Uredbom se predviđa devet standardnih obrazaca kojima bi se trebala olakšati komunikacija između središnjih tijela te omogućiti podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

Danska je potvrdila svoju namjeru provedbe sadržaja Uredbe u mjeri u kojoj se Uredbom izmjenjuje Uredba (EZ) br. 44/2001, izjavom (SL L 149, 12.6.2009., str. 80.) koja se temelji na usporednom sporazumu zaključenom s Europskom zajednicom.

Danska je potvrdila svoju namjeru provedbe sadržaja Provedbenog akta od 10. studenoga 2011. kojim se utvrđuju prilozi X. i XI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja. (DK obavijest. SL L 195, 18. 7. 2013., str. 1.)

Danska nije vezana Haškim protokolom iz 2007.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u području građanskog pravosuđa postupci koji su u tijeku i postupci pokrenuti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se provoditi na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina može se i dalje birati u internetskim (dinamičnim) obrascima za potrebe tih postupaka.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima. Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima izradila je Smjernice o upotrebi priloga u okviru Uredbe o uzdržavanju dostupne na 23 jezika.

Neobvezni standardni obrazac za izvještaj o dugu za uzdržavanje

Radi olakšavanja praktične provedbe Uredbe o uzdržavanju i učinkovitog ostvarivanja građanskih prava u cijelom EU-u, Europska pravosudna mreža razvila je u građanskim i trgovačkim stvarima neobvezni standardni obrazac za izvješće o dugu za uzdržavanje.

Cilj je tog neobveznog obrasca olakšati povrat duga za uzdržavanje, a dostupan je na 23 jezika. Obrascu je priložen praktični vodič s uputama za ispunjavanje. Obrazac je dostupan u sljedećim oblicima: PDF PDF (1048 Kb) hr i XLS Excel (403 Kb) hr.

Neobvezni standardni obrazac za sporazumni dogovor

Kako bi se olakšala provedba Uredbe o uzdržavanju i učinkovita prekogranična naplata tražbina za uzdržavanje, Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima izradila je (neobvezni) standardni obrazac za sporazumni dogovor.

Sporazumno rješavanje spora omogućuje da se izbjegne intervencija suda i/ili postupak izvršenja. Može olakšati da se spriječe dugotrajni i složeni postupci. Ovaj obrazac poslužit će središnjim tijelima da olakšaju sporazumni dogovor između stranaka i da se prevladaju jezične prepreke u cilju dobrovoljnog plaćanja tražbina za uzdržavanje. Obrazac je dostupan na 23 jezika. Dostupan je u sljedećim formatima: PDF PDF (144 Kb) hr

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Ostale poveznice

Haaški protokol od 23. studenoga 2007.

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 10/12/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.