Tartási kötelezettségek

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Ausztria

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Kérelmek esetén: a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező körzeti bíróság (Bezirksgericht – a 27. cikk (2) bekezdése szerint a kötelezett szokásos tartózkodási helye vagy a végrehajtás helye szerint illetékességgel rendelkező bíróság).

Fellebbezések esetén: határozattal szemben (Berufung) vagy jogkérdésben (Rekurs) a regionális bíróság a határozatot hozó körzeti bíróságon keresztül.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Ausztriában: a végrehajtásról szóló rendeletnek (Exekutionsordnung) a polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung) 528. cikkével együtt értelmezett 78. cikkének (1) bekezdése és 411. cikkének (4) bekezdése szerinti jogkérdésben való fellebbezést (Revisionsrekurs) a körzeti bírósághoz (elsőfokú bíróság) kell benyújtani, amely azt döntéshozatalra a Legfelsőbb Bírósághoz (Oberster Gerichtshof) továbbítja.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az osztrák jog szerinti szabályszerű kézbesítés esetén: az érvényesített követelés vitatására rendelkezésre álló határidő elmulasztásának vagy tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei alóli mentesítés iránti kérelem (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).

Amennyiben az iratot az osztrák jog szerint nem szabályszerűen kézbesítették: kétféle fellebbezés létezik: a határozat elleni fellebbezés (az alperes távollétében hozott ítéletek esetében) és a jogkérdésben való fellebbezés (az alperes távollétében hozott bírósági végzések ellen).

A hatáskörrel rendelkező bíróságok neve és elérhetősége: minden fellebbezést az elsőfokú bíróságon kell benyújtani, amely vagy maga dönt az ügyben (például jogkövetkezmények alóli mentesítés esetében), vagy azt döntéshozatalra a felsőbb szintű bíróság elé utalja.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Minden ügyben:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7, 1070 Vienna

Szervezeti egység: Abteilung I 10

E-mail-cím: team.z@bmj.gv.at

Telefon: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Minden végrehajtási ügyben a végrehajtásról szóló törvény 17–19. cikke alapján hatáskörrel rendelkező bíróság jár el, vagy szükség esetén a fellebbviteli bíróság.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Német.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Angol, francia, német.

Utolsó frissítés: 17/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.