Tartási kötelezettségek

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Belgium

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság kihirdetésére a családjogi bíróság illetékes.

A jogorvoslati kérelmet az alperes a családjogi bírósághoz, a felperes pedig a fellebbviteli bírósághoz nyújthatja be.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

További jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a törvényességi óvás alapján hozott határozat ellen.

A Semmítőszék címe: Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az ügy konkrét körülményeinek függvényében a belga jogban több jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésre a határozat felülvizsgálatára:

– Először is az igazságszolgáltatásról szóló törvény 1051. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy fellebbezést nyújtsanak be egy ítélet ellen a kézbesítéstől számított egy hónapon belül, vagy bizonyos ügyekben a törvény 792. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti értesítéstől számított egy hónapon belül. Ugyanez vonatkozik a kontradiktórius eljárásban hozott ítéletekre és a mulasztási ítéletekre is.

– Másodszor az igazságszolgáltatásról szóló törvény 1048. cikke lehetőséget biztosít az ítélet a kézbesítésétől, vagy bizonyos ügyekben az említett törvénykönyv 792. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti értesítéstől számított egy hónapon belüli megtámadására.

– Ami a polgári bíróságok vagy az ügy polgári jogi vonzatairól határozó – büntetőbíróságok által meghozott, jogerősítéleteket illeti, a polgári jogi felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslatát bizonyos körülmények között – az igazságügyi törvénykönyv 1133. cikke szerint – lehet kérelmezni a kérelem alapjául szolgáló ok felfedezésétől számított 6 hónapon belül, az ítélet hatályon kívül helyezése céljából.

A fellebbezés benyújtásának, megtámadásának vagy a polgári jogi felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslatának kérelmezésének érvényességi feltételei a következőek:

– nemzetek feletti és nemzetközi kötelező szabályokban előírt határidők tiszteletben tartása;

– az igazságügyi törvénykönyv 50. cikke által a jogvesztő határidők meghosszabbítására meghatározott törvényes feltételek fennállása esetén nyújtott lehetőség tiszteletben tartása;

– a belga Semmítőszék által több ízben megerősített azon általános jogelv alkalmazása lehetőségének tiszteletben tartása, miszerint a cselekmény megtételére nyitva álló határidő azon fél érdekében meghosszabbodik, akit force majeure akadályozott meg a cselekmény teljesítésében.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Szövetségi Igazságügyi Szolgálat
Nemzetközi polgári jogi együttműködés (Service de coopération internationale civile)
Boulevard de Waterloo 115  
1000 Bruxelles  
Belgique  
E-mail:  
aliments@just.fgov.be (francia nyelvű ügykezelés)
alimentatie@just.fgov.be (holland nyelvű ügykezelés)  
Telefon:  
+32(0)2 542 67 85 (francia nyelvű ügykezelés)
+32(0)2 542 67 62 (holland nyelvű ügykezelés)

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 4/2009/EK rendelet 21. cikkének végrehajtására illetékes hatóság a végrehajtás helye szerinti végrehajtási bíró. A belga igazságszolgáltatásról szóló törvény 1395. cikke szerint minden, az előzetes zár alá vétellel és a végrehajtás módjával kapcsolatos intézkedés tekintetében a zár alá vételt elrendelő bíró illetékes. Az illetékességet az igazságügyi törvénykönyv 633. cikke alapján határozzák meg.

Egyébiránt a belga igazságszolgáltatásról szóló törvény előírja a területileg illetékes elsőfokú bíróság általános hatáskörét. A belga igazságszolgáltatásról szóló törvény 569. cikkének 5. pontja úgy rendelkezik, hogy az ítéletek és határozatok végrehajtásával kapcsolatos jogviták tárgyalására az elsőfokú bíróságnak van hatásköre. Ez a bíróság emellett a belga igazságszolgáltatásról szóló törvény 568. cikke értelmében korlátlan hatáskörrel rendelkezik.

Végezetül a belga igazságszolgáltatásról szóló törvény 509. és azt követő cikkei szerint egy bíróság a fenti szabályozás keretében hozott ítélet végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságok Belgiumban a bírósági végrehajtók.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A belga nemzeti jogszabályokkal összhangban Belgium csak a végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelvet vagy hivatalos nyelvek egyikét fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A belga központi hatóság a kapcsolattartás nyelveként az ország hivatalos nyelvein – a holland, a francia és a német nyelven – kívül elfogadja az angolt is.

Utolsó frissítés: 17/08/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.