Tartási kötelezettségek

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Horvátország

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet és a kérelem tárgyában az elsőfokú bíróság által hozott határozat elleni jogorvoslati kérelmet a városi bírósághoz kell benyújtani.

A végrehajthatóság megállapításáról szóló határozattal kapcsolatos fellebbezéseket a városi bíróság – vagyis a határozatot kibocsátó elsőfokú bíróság – útján a megyei bírósághoz (a másodfokú bírósághoz) kell benyújtani.

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás jogerős határozattal történő befejeződését követően a városi bíróság (elsőfokú bíróság) megerősíti, hogy a végrehajthatósági nyilatkozat végrehajtható.

A hatáskörrel rendelkező bíróságok a következők:

a) városi bíróság (općinski sud): a polgári perrendtartásnak (Zakon o parničnom postupku) (NN – Narodne novine, a Horvát Köztársaság hivatalos lapja – 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14. és 70/19. szám) és a bíróságok illetékességi területéről és székhelyéről szóló törvénynek (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN No 67/18. szám)) megfelelően;

b) megyei bíróság (županijski sud): a polgári perrendtartásnak (NN 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14. és 70/19. szám) és a bíróságok illetékességi területéről és székhelyéről szóló törvénynek (NN No 67/18. szám) megfelelően.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A rendelet 33. cikke szerinti, jogorvoslat tárgyában hozott határozatot kizárólag a fél által kérelmezett perújítással lehet megtámadni (a polgári perrendtartás 421–428. cikkének megfelelően).

A perújítási kérelmet mindig ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely az első fokú határozatot hozta.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A polgári perrendtartás alapján a rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálati eljárást a fél által benyújtott perújítási kérelemmel kell megindítani (a polgári perrendtartás 421–428. cikkének megfelelően). A perújítási kérelmet mindig ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely az első fokú határozatot hozta.

A polgári perrendtartás 117. cikke értelmében a fél az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelmet is benyújthat, ahhoz a bírósághoz, amelynek az elmulasztott intézkedést meg kellett volna hoznia.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A tartási kötelezettség tekintetében a 4/2009/EK tanácsi rendelet szerinti központi hatóság Horvátországban:

Munkaügyi, Nyugdíjügyi, Családügyi és Szociálpolitikai Minisztérium

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Honlap: https://mrosp.gov.hr/

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

telefax: +385 1 6106 171

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A polgári perrendtartás (NN 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14. és 70/19. szám) és a bíróságok illetékességi területéről és székhelyéről szóló törvény (NN 67/18. szám) értelmében a rendelet 21. cikkével összefüggésben a végrehajtásért a horvátországi városi bíróságok a felelősek.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 20., 28. és 40. cikkében említett dokumentumok fordítása céljából a Horvát Köztársaság a polgári perrendtartás 6. cikkének megfelelően a horvát nyelv latin betűs átiratát fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 59. cikkében említett, a központi hatóság által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek a következők:

a) a kérelmekhez és a formanyomtatványokhoz: a horvát;

b) az egyéb típusú kommunikációhoz: a horvát és kérésre az angol nyelv.

Utolsó frissítés: 12/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.