Tartási kötelezettségek

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítása iránti, a rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmet a körzeti bírósághoz (okresní soud) vagy a bírósági végrehajtóhoz (soudní exekutor) kell benyújtani.

A módosított 99/1963 sz. törvény (a polgári perrendtartás) 201. és azt követő cikkeinek megfelelően a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem tárgyában hozott határozat elleni, a rendelet 32. cikke (2) bekezdésének értelmében vett jogorvoslati kérelmet a határozatot hozó vagy a bírósági végrehajtókról és a végrehajtásról szóló, módosított 120/2001. sz. törvény 45. cikkének megfelelően területi illetékességgel rendelkező bírósághoz kell benyújtani.

Amennyiben a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet bírósági végrehajtóhoz nyújtották be, a végrehajtó határozata elleni jogorvoslati kérelem tárgyában a végrehajtás tekintetében illetékes körzeti bíróság határoz.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A rendelet 33. cikkében említett jogorvoslati eljárások a következők: a polgári perrendtartás 229. és azt követő cikkei szerinti megsemmisítés iránti kereset (žaloba pro zmatečnost), a polgári perrendtartás 228. és azt követő cikkei szerinti perújítás (žaloba na obnovu řízení), a polgári perrendtartás 236. és azt követő cikkei, illetve egyes esetekben a különleges bírósági eljárásokról szóló törvény 30. cikke szerinti rendkívüli jogorvoslat (dovolání).

Mindazonáltal a rendkívüli jogorvoslat a tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügy érdemében hozott határozat ellen nem alkalmazható.

A megsemmisítés iránti kereset és a perújítás tárgyában az első fokon eljáró bíróságnak van hatásköre. Egyes különleges esetekben annak a bíróságnak van hatásköre, amelynek határozatát megtámadták (lásd a polgári perrendtartás 235a. cikkét). Rendkívüli jogorvoslat tárgyában a legfelsőbb bíróságnak van hatásköre. Ennek címe: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Cseh Köztársaság.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálati eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező bíróság az a körzeti bíróság, amely az elsőfokú határozatot hozta.

Az illetékes bíróságnak a rendelet 19. cikkét közvetlenül kell alkalmaznia. A felülvizsgálat iránti kérelmet elutasító határozattal szemben fellebbezésnek van helye.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A központi hatóság:

A gyermekek nemzetközi jogvédelmét ellátó hivatal (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Cseh Köztársaság

E-mail: podatelna@umpod.cz

Telefon: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

A rendelet 51. cikke (3) bekezdésének értelmében vett illetékes hatóság a Cseh Köztársaság igazságügyi minisztériuma; amely az Európai Unióban a határokon átnyúló ügyekben nyújtott jogsegélyről szóló, módosított 629/2004. sz. törvény értelmében hatáskörrel rendelkezik annak biztosítására, hogy a rendelet 51. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban jogsegély nyújtására sor kerüljön.

Elérhetőség:

A Cseh Köztársasági Igazságügyi Minisztériuma (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Cseh Köztársaság

E-mail: moc@msp.justice.cz

Telefon: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A rendelet 21. cikke szerinti, végrehajtással kapcsolatban illetékes hatóságok a körzeti bíróságok.
A területi illetékességet a polgári perrendtartás 84–86. cikke szabályozza, amennyiben a határozat végrehajtása iránti kérelmet körzeti bírósághoz nyújtották be, illetve a végrehajtási kódex 45. cikke, amennyiben a kérelmet bírósági végrehajtóhoz nyújtották be.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 20., 28. és 40. cikkében említett dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelv a cseh és a szlovák.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 59. cikkében említett, a központi hatóság által a más központi hatóságokkal való kommunikáció céljából elfogadott nyelv a cseh mellett az angol és a szlovák.

Utolsó frissítés: 13/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.