Tartási kötelezettségek

A 4/2009/EK rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok

Általános információk

A tartási kötelezettségekről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK rendelet célja a tartási követelések gyors és eredményes behajtásának biztosítása.

Kilenc formanyomtatvány rendelkezésre bocsátásával kívánja elősegíteni a központi hatóságok közötti kommunikációt és lehetővé teszi a kérelmek elektronikus benyújtását.

A rendelet az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó.

Dánia az Európai Közösséggel kötött megállapodásnak megfelelően nyilatkozat útján megerősítette (HL L 149., 2009.6.12., 80. o.), hogy végrehajtja a rendelet azon rendelkezéseit, amelyek a 44/2001/EK rendelet módosítására vonatkoznak.

Dánia megerősítette, hogy végre szándékozik hajtani a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet X. és XI. mellékletének megállapításáról szóló 2011. november 10-i végrehajtási rendelet tartalmát. (Dán értesítés. HL L 195., 2013.7.18., 1. o.)

Dániat nem köti a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem uniós tagállam. Az átmeneti időszak lejárta előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat azonban még az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó online kitölthető (dinamikus) formanyomtatványokon az Egyesült Királyság 2024 végéig választható ország lesz.

Az európai e-igazságügyi portál tájékoztatást ad a rendelet alkalmazásáról, és felhasználóbarát eszközzel segíti a formanyomtatványok kitöltését. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat egy 23 nyelven rendelkezésre álló útmutatót dolgozott ki a tartási rendelet mellékleteinek használatáról.

Nem kötelező űrlapminta a tartási hátralék bejelentésére

A tartási rendelet gyakorlati végrehajtását és a polgárok jogainak Unió-szerte történő hatékony gyakorlását megkönnyítendő, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kidolgozott egy nem kötelező űrlapmintát a tartási hátralék bejelentésére.

Ez a 23 nyelven rendelkezésre álló, nem kötelező űrlap arra szolgál, hogy megkönnyítse a tartási hátralékok behajtását. Az űrlap kitöltését e gyakorlati útmutató segíti. Az űrlap az alábbi formátumokban áll rendelkezésre: PDF PDF (896 Kb) hu és XLS Excel (173 Kb) hu.

Nem kötelező formanyomtatvány-minta a peren kívüli megállapodáshoz

A tartási rendelet végrehajtását és a tartásdíj határokon átnyúló eredményes behajtását elősegítendő, a polgári ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kidolgozott egy (nem kötelező) formanyomtatvány-mintát a peren kívüli megállapodáshoz.

A vita peren kívüli megállapodás útján történő rendezése azt jelenti, hogy nem kerül sor bírósági és/vagy végrehajtási eljárásra. Segítségével megelőzhetőek a hosszadalmas és összetett eljárások. Ez a formanyomtatvány segítséget fog nyújtani a központi hatóságoknak a peren kívüli megállapodások elősegítéséhez a felek között, és a nyelvi akadályok leküzdéséhez, az önkéntes tartásdíjfizetés elérése érdekében. A formanyomtatvány 23 nyelven elérhető. A formanyomtatvány a következő formátumban érhető el: PDF PDF (149 Kb) hu

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó linkek

A 2007. november 27-i hágai jegyzőkönyv

ARCHÍV Európai Igazságügyi Atlasz (a webhely 2017. szeptember 30-án megszűnt)


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás
Utolsó frissítés: 10/12/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.