Tartási kötelezettségek

Dánia

Tartalomszolgáltató:
Dánia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet a Családjogi Ügynökséghez (Familieretshuset) kell benyújtani.

Elérhetőség:

Statsforvaltningen (Államigazgatási Hivatal)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánia

E-mail: post@familieretshuset.dk

Telefon: +45 7256 7000

Honlap: Familieretshuset.dk

A Családjogi Ügynökség határozatainak felülvizsgálata négy héten belül kérhető a családjogi bíróságtól (familieret). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Családjogi Ügynökséghez kell benyújtani. Bizonyos helyzetekben a Családjogi Ügynökség akkor is újból megvizsgálhatja saját határozatát, ha a fél annak bírósági felülvizsgálatát kérte.

A családjogi bíróság a helyi kerületi bíróság (byret) részeként működik. Lásd: http://www.domstol.dk.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A Családjogi Ügynökség határozatának felülvizsgálata iránt a családjogi bírósághoz benyújtott kérelem nyomán hozott ítélet ellen kizárólag a Fellebbezéseket Engedélyező Testület (Procesbevillingsnævnet) engedélyével nyújtható be fellebbezés a felsőbb bírósághoz (landsret). A Fellebbezéseket Engedélyező Testület akkor engedélyezheti a fellebbezést az ítélet ellen, ha elvi kérdést kell elbírálni, vagy ha ezt más különleges okok indokolják. A fellebbezés engedélyezése iránti kérelmet az ítélet meghozatalától számított négy héten belül kell benyújtani a Testülethez. A Testület azonban kivételesen akkor is engedélyezheti a fellebbezést, ha a kérelmet e határidő lejártát követően, de az ítélet meghozatalától számított egy éven belül nyújtják be. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a családjogi bíróság végzéssel határoz, mely esetben a kérelem benyújtásának határideje két hét, illetve hat hónap.

A felsőbb bíróság által másodfokon hozott ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. A Fellebbezéseket Engedélyező Testület azonban elvi kérdésben engedélyezheti az ítélet Legfelsőbb Bíróság (Højesteret) által harmadfokon történő felülvizsgálatát. Az ilyen felülvizsgálat iránti kérelmet az ítélet meghozatalától számított négy héten belül kell benyújtani a Fellebbezéseket Engedélyező Testülethez. A Testület azonban kivételesen akkor is engedélyezheti a fellebbezést, ha a kérelmet e határidő lejártát követően, de az ítélet meghozatalától számított egy éven belül nyújtják be. Ha a felsőbb bíróság végzéssel határoz, a határozat ellen a Fellebbezéseket Engedélyező Testület engedélyével nyújtható be fellebbezés a Legfelsőbb Bírósághoz. Ilyen engedély akkor adható, ha a fellebbezés tárgyát elvi kérdés képezi. A fellebbezés engedélyezése iránti kérelmet a határozat meghozatalától számított két héten belül kell benyújtani a Fellebbezéseket Engedélyező Testülethez. A Fellebbezéseket Engedélyező Testület kivételesen akkor is engedélyezheti a fellebbezést, ha a kérelmet e határidő lejártát követően, de a határozat meghozatalától számított hat hónapon belül nyújtják be.

A bíróságok (a családjogi bíróságok [kerületi bíróságok], a felsőbb bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság), valamint a Fellebbezéseket Engedélyező Testület elérhetőségei megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://www.domstol.dk.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Dániában nem alkalmazandó.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A rendeletnek a központi hatóságok közötti együttműködésről szóló VII. fejezete Dániában nem alkalmazandó az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2009. június 12-i megállapodás rendelkezései értelmében.

Az Egyesült Nemzeteknek a tartásdíjak külföldön történő behajtásáról szóló, 1956. június 20-i egyezménye (a továbbiakban: az ENSZ egyezmény) értelmében a dán Szociális Jogorvoslati Testületet (Ankestyrelsen) jelölték ki a nemzetközi tartási ügyekben illetékes központi hatóságnak.

Mindazonáltal a hátralékok beszedéséért felelős hatóságot (a dán Tartozásbehajtó Ügynökséget [Gældsstyrelsen]) hatalmazták fel arra, hogy – az ENSZ egyezménynek megfelelően – járjon el közvetítőként a tartási követelések külföldi elismerése és érvényesítése (beszedése) iránti kérelmek ügyében.

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Dániában nem alkalmazandó.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A hátralékok beszedésért felelős hatóság (a dán Tartozásbehajtó Ügynökség) szedi be a végrehajtandó határozatokon alapuló követeléseket. Ha nem egyenlítik ki az adott követelést, a hátralékok beszedéséért felelős hatóság végrehajtja a határozatot.

Ha a beszedés vagy végrehajtás során a fizetésre kötelezett fél vitatja a követelést, a hátralékok beszedéséért felelős hatóság a Családjogi Ügynökség elé terjeszti az ügyet, amelynek határozata a beszedés vagy végrehajtás elutasítását vagy felfüggesztését is eredményezheti.

Ugyanakkor a hátralékok beszedéséért felelős hatóság döntést hozhat a követelés fennállásáról és terjedelméről, amennyiben a vitatott kérdés a követelésnek a hátralékok beszedéséért felelős hatóság általi kezelését érinti. A hatóság fel is függesztheti a végrehajtást.

A Családjogi Ügynökség határozatainak felülvizsgálata négy héten belül kérhető a családjogi bíróságtól. Bizonyos helyzetekben a Családjogi Ügynökség akkor is újból megvizsgálhatja saját határozatát, ha a fél annak bírósági felülvizsgálatát kérte.

A hátralékok beszedéséért felelős hatóságnak az adósságok behajtásáról szóló és egyéb határozataival – a követelések fennállására és terjedelmére vonatkozó határozatokat is beleértve – szembeni panaszok a Nemzeti Adóügyi Bíróság (Landsskatteretten) elé terjeszthetők, amennyiben a vitatott kérdés a követelésnek a hátralékok beszedéséért felelős hatóság általi kezelését érinti.

A végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága (fogedret) bírálja el a beszedéséért felelős hatóság által foganatosított zár alá vételekkel szembeni kifogásokat. A végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága által hozott határozatokkal szemben a felsőbb bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani. Ha a követelés értéke nem haladja meg a 20 000 DKK-t, a végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága által hozott határozat ellen kizárólag a Fellebbezéseket Engedélyező Testület engedélyével nyújtható be fellebbezés. A felsőbb bíróság fellebbezési ügyekben hozott határozataival szemben – a Fellebbezéseket Engedélyező Testület engedélyével – a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni.

Az Alkotmány 63. cikke értelmében a bíróságok kivizsgálhatják a Szociális Jogorvoslati Testület és a Nemzeti Adóügyi Bíróság által hozott határozatokat. Amennyiben a panaszos Dániában rendelkezik lakóhellyel, az ilyen határozat felülvizsgálata iránti kérelmet a panaszos lakóhelye szerinti kerületi bíróságon kell benyújtani. Ha a panaszos nem Dániában lakik, az ügyet a Koppenhágai Kerületi Bíróság elé kell terjesztenie. A kerületi bíróság határozata ellen fellebbezés nyújtható be az illetékes felsőbb bírósághoz; az utóbbi bíróság határozatai ellen pedig a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni, amennyiben a Fellebbezéseket Engedélyező Testület ehhez hozzájárul. Amikor megkapja az adott féltől érkező keresetet, a kerületi bíróság a felsőbb bíróság elé utalja az ügyet kivizsgálás céljából, amennyiben elvi kérdést kell elbírálni.


Elérhetőség:

Családjogi Ügynökség

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánia

E-mail: post@familieretshuset.dk

Telefon: +45 7256 7000

Honlap: http://www.familieretshuset.dk

Dán Tartozásbehajtó Ügynökség

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Dánia

Telefon: +45 70157304

Honlap: http://www.gaeldst.dk

Nemzeti Adóügyi Bíróság

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Dánia

E-mail: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

A bíróságok (a kerületi bíróságok, a felsőbb bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság), valamint a Fellebbezéseket Engedélyező Testület elérhetőségei megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://www.domstol.dk

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Dánia a 20., a 28. és a 40. cikkben említett dokumentumok dán, finn, izlandi, norvég és svéd fordítását fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Dániában nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 09/03/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.