Tartási kötelezettségek

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Finnország

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti ügyekben illetékes bíróság a körzeti bíróság (käräjäoikeus/tingsrätt). A 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati kérelmeket a fellebbviteli bíróság (hovioikeus/hovrätt) bírálja el.

E bíróságok elérhetősége megtalálható az Igazságügyi Minisztérium honlapján: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikkben említett jogorvoslati eljárás a Legfelsőbb Bírósághoz (korkein oikeus/högsta domstolen) benyújtott fellebbezés, amennyiben azt elfogadhatónak nyilvánítják (a bírósági eljárásról szóló törvény 30. fejezetének 1–5. cikke, értelemszerűen).

A fellebbviteli bíróság ítélete vagy határozata ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni.

Az ítélet ellen fellebbezni kívánó félnek fellebbezési engedélyt kell kérnie a Legfelsőbb Bíróságtól.

Fellebbezési engedély csak akkor adható, ha a más, hasonló ügyekben való jogalkalmazás vagy a joggyakorlat egységességének biztosítása miatt fontos, hogy az ügyben a Legfelsőbb Bíróság hozzon határozatot. Fellebbezési engedély adható továbbá, amennyiben ezt különleges ok indokolja az ügyben vétett eljárási vagy más olyan hiba miatt, amelynek alapján az ítélet megváltoztatásának vagy hatályon kívül helyezésének van helye, vagy ha a fellebbezés engedélyezése más fontos okból indokolt.

A fellebbviteli bíróság határozatához fellebbezési tájékoztatást csatolnak, amely tartalmazza, hogy a jogszabályok értelmében milyen alapon engedélyezhető a fellebbezés, és a fellebbezési engedélyt kérő személynek hogyan kell eljárnia annak érdekében, hogy a fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság elbírálja. A fellebbezési engedély kérelmezésére és a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő attól a naptól számított 60 nap, amikor a fellebbviteli bíróság határozatát a felek megismerhették.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk szerinti felülvizsgálat iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelyik az ügyben a végleges határozatot hozta. Az eljárásra a bírósági eljárásról szóló törvény31. fejezetének 3–5. és 14a. szakaszában foglaltak alkalmazandók, értelemszerűen. E bíróságok elérhetősége megtalálható az Igazságügyi Minisztérium honlapján: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Finnország központi hatósága az oikeusministeriö/justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium).

Elérhetősége:

Oikeusministeriö (Igazságügyi Minisztérium)

Nemzetközi Jogsegély Osztály

Pf. 25.

FIN-00023 Valtioneuvosto (kormány)

Telefonszám: 358–9–1606 7628

Fax: 358–9–1606 7524

E-mail-cím: maintenance.ca.om@gov.fi

Felhívjuk figyelmét, hogy Finnország Társadalombiztosítási Intézete [Kansaneläkelaitos – KELA / Folkpensionsanstalten], amely egy közjogi szerv, a központi hatóság feladatai közül néhányat elláthat (további részletekért lásd a 71. cikk (1) bekezdésének e) pontját – közintézmények). Ennek ellenére Finnországban minden kérelmet az Igazságügyi Minisztériumnak kell címezni.

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

A Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Társadalombiztosítási Intézet) a tartásról szóló rendelet 51. cikkének (3) bekezdése szerint kijelölt közjogi szerv.
Amennyiben a tartást a Társadalombiztosítási Intézet ítélte meg az arra jogosult személynek, úgy az Intézet látja el az alábbi központi hatósági feladatokat:

  • a határozat elismerése vagy elismerése és végrehajthatóságának megállapítása iránti kérelem benyújtása az 56. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján;
  • a megkeresett tagállamban hozott vagy elismert határozat végrehajtása iránti kérelem benyújtása az 56. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján;
  • különleges intézkedések iránti megkeresés előterjesztése az 53. cikk (1) bekezdése alapján.

A Társadalombiztosítási Intézet elérhetősége a következő:

Kansaneläkelaitos (Társadalombiztosítási Intézet)
Behajtási Központ
Pf. 450

FI-00056 Kela

Finnország

Telefonszám: +35820 634 4940 (magánszemélyek)

+35820 634 4942 (hatóságok)


E-mail: maintenance@kela.fi

Honlap: http://www.kela.fi/

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 21. cikk alkalmazásában az illetékes hatóság az alperes lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti végrehajtó (ulosottomies/utmätningsman). Az említett cikk szerinti kérelmet bármelyik helyi végrehajtói irodához be lehet nyújtani.

E végrehajtói irodák elérhetősége megtalálható az Igazságügyi Minisztérium honlapján: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Finnország a 20., a 28. és a 40. cikkben említett dokumentumok fordítása céljából a finn, a svéd és az angol nyelvet fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Finnország a kommunikáció céljából a finn, a svéd és az angol nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 22/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.