Tartási kötelezettségek

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóság a rendes (tribunal judiciaire) elnöke vagy a közjegyzői kamara elnöke.

A 32. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóság a fellebbezési bíróság (cour d’appel).

A 27. cikk (1) bekezdése értelmében illetékes hatóság a 27. cikk (2) bekezdésének megfelelően az a hatóság, amely annak a félnek a szokásos tartózkodási helye alapján illetékes, akivel szemben a végrehajtást kérték, vagy amely a végrehajtás helye alapján illetékes.

A 32. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóság a családjogi bíró határozataival szembeni jogorvoslat elbírálására hatáskörrel rendelkező hatóság.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikk szerinti eljárás a polgári perrendtartás 973–982. és 1009–1031. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a Semmítőszékhez (Cour de cassation) benyújtott jogorvoslati kérelem (pourvoi en cassation).

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálati eljárás a fellebbezés, amit ahhoz a fellebbezési bírósághoz (cour d’appel) lehet benyújtani, amelyiknek az illetékességi területén a megtámadott határozatot hozó bíróság található.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Ministère des Affaires étrangères et européennes (Külügy- és Európai Ügyi Minisztérium)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0) 1 43 17 91 99

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

E-mail cím: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A végrehajtásra illetékes bíróság az adós lakóhelye vagy az intézkedés végrehajtásának helye szerinti bíróság. Ha az adós külföldön lakik vagy lakóhelye ismeretlen, az illetékes bíróság az intézkedés végrehajtásának helye szerinti bíróság.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Csak a francia.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Csak a francia.

Utolsó frissítés: 08/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.