Tartási kötelezettségek

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására és a 32. cikk (2) bekezdése szerinti, az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni jogorvoslat elbírálására a fellebbezési bíróságok (Corti di Appello) rendelkeznek hatáskörrel.

E hatóságok adatai megtalálhatók a www.giustizia.it honlapon (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikkben említett jogorvoslati eljárások az ilyen határozatok megtámadására rendelkezésre álló rendes és rendkívüli jogorvoslatok: a megsemmisítés iránti kérelem (ricorso per cassazione), az ugyanazon bíróság általi visszavonás (revocazione), és a harmadik fél általi megtámadás (opposizione di terzo).

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk szerinti felülvizsgálat iránti kérelmek elbírálására ugyanaz a hatóság rendelkezik hatáskörrel, amelyik a határozatot hozta; a kérelemre a felülvizsgálat tárgyát képező határozat meghozatala során alkalmazott eljárási szabályok irányadók.

E hatóságok adatai megtalálhatók itt.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A központi hatóság az Igazságügyi Minisztérium fiatalkorúakkal foglalkozó igazságügyi osztálya:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Faxszám: +39 6 68188323

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Hivatalos e-mail-cím: prot.dgmc@giustiziacert.it

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 21. cikk alkalmazásában a végrehajtás tekintetében illetékes hatóságok a rendes bíróságok (az olasz polgári perrendtartás 9. cikkének második bekezdésével összhangban).

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben említett dokumentumokat olasz nyelvre kell lefordítani.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 59. cikkében említett, a központi hatóság által a más központi hatóságokkal való kommunikáció céljából elfogadott nyelv az olasz.

Utolsó frissítés: 16/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.