Tartási kötelezettségek

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti, végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek ügyében Lettországban az általános hatáskörrel rendelkező bíróságok, vagyis a körzeti (vagy városi) bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

A rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek ügyében hozott határozatok elleni fellebbezések vonatkozásában Lettországban a regionális bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel, az érintett körzeti (vagy városi) bíróság közvetítésével.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A fellebbezés ügyében hozott határozatot a rendelet 33. cikke értelmében a Legfelsőbb Bíróság Tanácsa előtt lehet megtámadni, az érintett regionális bíróság közvetítésével.

Elérhetőség:

Legfelsőbb Bíróság

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Lettország

Tel.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Egy adott ügynek a vonatkozó határozat felülvizsgálatával egybekötött újratárgyalása érdekében az alperesnek a rendelet 19. cikke alapján az alábbiak egyikéhez kell kérelmet benyújtania:

1)      körzeti (városi) bíróság ítélete vagy határozata kapcsán az érintett regionális bírósághoz;

2)      regionális bíróság ítélete vagy határozata kapcsán a Legfelsőbb Bíróság polgári kollégiumához;

3)      a Legfelsőbb Bíróság kollégiumának ítélete vagy határozata kapcsán a Legfelsőbb Bíróság tanácsának polgári ügyekben ítélkező szekciójához.

A kérelem az érintett döntéssel kapcsolatos végrehajtó dokumentum benyújtásához előírt időszak lejárta után nem nyújtható be.

A kérelem elbírálásakor a bíróság azt vizsgálja, hogy a kérelmező által megjelölt körülmények a rendelet 19. cikke értelmében a döntés felülvizsgálatára okot adó körülménynek tekinthetők-e. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a körülmények okot adnak a döntés felülvizsgálatára, úgy teljes mértékben megsemmisíti a megtámadott döntést, és az ügyet az első fokon eljáró bíróság elé utalja újratárgyalásra. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a kérelemben feltüntetett körülmények nem adnak okot a döntés felülvizsgálatára, úgy elutasítja a kérelmet. A bíróság döntése kapcsán kiegészítő panasz tehető.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lettországban a központi hatóság feladatait az Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (a tartási kötelezettségek garanciaalapja) látja el.Elérhetőség:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Lettország

Tel.:     + 37167830626

Fax:     + 37167830636

E-mail:pasts@ugf.gov.lv

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lettországban a központi hatóságok 51. cikkben említett különleges feladatait az Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (a tartási kötelezettségek garanciaalapja) látja el.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lettországban a valamely döntés kapcsán a végrehajtás megtagadása vagy felfüggesztése iránti, a rendelet 21. cikke szerinti kérelem ügyében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság az a körzeti (vagy városi) bíróság, amelynek joghatóságát a külföldi bíróság döntésének végrehajtása érinti.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Lettország a rendelet 20., 28. és 40. cikkében említett fordításokat csak hivatalos nyelvén, azaz lett nyelven fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Lettország a rendelet 56. cikkében (a rendelet VI. és VII. melléklete) említett kérelmek esetében kizárólag nemzeti nyelvű, vagyis lett fordítást fogad el.

Lettország a különleges intézkedések iránti kérelmeket (a rendelet V. melléklete) lett vagy angol nyelven fogadja el.

Az egyéb közlemények esetében a központi hatóság kérésre a lett és az angol nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.