Tartási kötelezettségek

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Litvánia

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmeket és az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni fellebbezéseket a rendelet 27. cikkének (1) bekezdésével, illetve 32. cikkének (2) bekezdésével összhangban Litvánia Fellebbviteli Bírósága [Lietuvos apeliacinis teismas] bírálja el.

Litvánia Fellebbviteli Bírósága

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060
e-mail:apeliacinis@apeliacinis.lt

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem tárgyában a Litvánia Fellebbviteli Bírósága által hozott határozat ellen felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Litván Legfelsőbb Bírósághoz. Az ilyen jogorvoslati kérelmeket a litván polgári perrendtartásnak a semmítőszék előtti eljárásokra vonatkozó szabályai szerint kell elbírálni, kivéve, ha a rendelet, vagy a polgári eljárásokra irányadó uniós és nemzetközi jogot átültető litván jogszabályok másképp rendelkeznek. A felülvizsgálati kérelem annak befogadásakor sürgős ügyként bekerül a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa által tárgyalandó ügyek jegyzékébe. A Legfelsőbb Bíróság legfeljebb 14 napos határidőt állapít meg a kérelem elbírálására. A jogorvoslati kérelemnek a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa által tárgyalandó ügyek jegyzékébe való felvételéről szóló értesítésében (a polgári perrendtartás 350. cikkének (7) bekezdése) a Legfelsőbb Bíróság értesíti a feleket és az ügyben érintett egyéb személyeket a válaszbeadvány benyújtásának határidejéről.

A Legfelsőbb Bíróság által megállapított határidőn belül a felek kötelesek, az egyéb érintett személyek pedig jogosultak írásbeli válaszbeadványt benyújtani a fellebbezésre. E határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fellebbezést felvették a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa által tárgyalandó ügyek jegyzékébe.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A tartással kapcsolatos ügyekben hozott határozatokat a rendelet 19. cikkének megfelelően a határozatot elfogadó bíróság vizsgálja felül. A tartási kötelezettség tárgyában hozott határozat felülvizsgálatára irányuló fellebbezés befogadását követően a bíróság a fellebbezés és mellékletei egy példányát megküldi a kérelmezőnek, és tájékoztatja őt arról, hogy a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül írásbeli válaszbeadványt kell benyújtania. A tartási kötelezettség tárgyában hozott határozat felülvizsgálata iránti kérelmet a bíróság írásbeli eljárásban bírálja el. Amennyiben szükségesnek tartja, a bíróság a tartási kötelezettség tárgyában hozott határozat felülvizsgálata iránti kérelem elbírálása céljából szóbeli eljárást is elrendelhet. A bíróság köteles a tartási kötelezettség tárgyában hozott határozat felülvizsgálata iránti kérelmet a válaszbeadvány benyújtására nyitva álló határidő leteltétől számított legfeljebb 14 napon belül megvizsgálni, és a rendelet 19. cikkének (3) bekezdésében szereplő lehetőségek valamelyikének megfelelő határozatot hozni.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Államilag biztosított jogsegélyszolgálat)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litvánia

Telefon: +370 700 00211, +370 700 00190

Fax: +370 700 35004

E-mail: teisinepagalba@vgtp.lt

Honlap: https://vgtpt.lrv.lt/en

Amennyiben a kérelem szülő-gyermek kapcsolatból eredő, 21. életévét be nem töltött személlyel szembeni tartási kötelezettségre vonatkozik, a központi hatóság feladatait az Állami Társadalombiztosítási Alap mažeikiai kirendeltsége látja el.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litvánia

Telefon: +370 443 26659

Fax: +370 443 27341

E-mail: mazeikiai@sodra.lt

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Amennyiben a kérelem szülő-gyermek kapcsolatból eredő, 21. életévét be nem töltött személlyel szembeni tartási kötelezettségre vonatkozik, a központi hatóságnak a rendelet 51. cikke szerinti feladatait a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Gyermektartásdíj Alap látja el.

A Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Gyermektartásdíj Alap elérhetőségei:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Telefon: (8 5) 272 8081

Fax: (8 5) 265 3984
E-mail: info@vif.lt

Amennyiben a körülmények szükségessé teszik, a rendelet 56. cikkében felsorolt kérelmek tekintetében lehetőség van az állam által biztosított jogi segítségnyújtás igénybevételére az állam által garantált jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott eljárásnak megfelelően, kivéve, ha a polgári eljárásokra irányadó uniós és nemzetközi jogot átültető litván jogszabályok, vagy a rendelet másképp rendelkezik. Amennyiben a rendelet 56. cikkében felsorolt kérelmek vizsgálata során nyilvánvalóvá válik, hogy a kérelmezőnek az állam által biztosított jogi segítségnyújtásra van szüksége, a vilniusi államilag biztosított jogsegélyszolgálat és a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Gyermektartásdíj Alap Hivatala továbbítja az állam által biztosított jogi segítségnyújtás iránti kérelmet közvetlenül az állam által biztosított jogi segítségnyújtás megszervezéséért felelős illetékes hatóságokhoz, nevezetesen az állam által biztosított litván jogsegélyszolgálatokhoz.

Az államilag biztosított litván jogsegélyszolgálatok nevei és elérhetőségei

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat

Cím

Telefonszám

Fax

E-mail-cím

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Vilnius

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A rendelet 21. cikkének (2) bekezdése szerinti, az eredeti eljárás helye szerinti bíróság határozata végrehajtásának teljes vagy részleges megtagadása iránti kérelmet Litvánia Fellebbviteli Bírósága bírálja el.

Litvánia Fellebbviteli Bírósága
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 266 3479
Fax: (8 5) 266 3060
E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

A rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti, az eredeti eljárás helye szerinti bíróság határozata végrehajtásának teljes vagy részleges felfüggesztése iránti kérelmet a kérelmezett végrehajtás helye szerinti kerületi bíróság bírálja el.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 20. cikkében említett dokumentumok egyedüli elfogadott nyelve a litván, míg a 28. és 40. cikkben említett dokumentumok litván és angol nyelven egyaránt elfogadhatóak.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A litván központi hatóság által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott – a rendelet 59. cikkében említett – nyelv a litván és az angol.

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.