Tartási kötelezettségek

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Hollandia

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek tárgyában a körzeti bíróságokon az ideiglenes intézkedés iránti kérelmeket elbíráló bírák (voorzieningenrechter) járnak el.

A rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerinti, az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálására a kérelemről határozó bíró bírósága rendelkezik hatáskörrel.A körzeti bíróságok elérhetőségére vonatkozó információk megtalálhatók az Igazságszolgáltatási Tanács (Raad voor de rechtspraak) honlapján: www.rechtspraak.nl.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikkben említett jogorvoslati eljárás a semmisségi panasz (beroep in cassatie).

A semmisségi panaszokat a legmagasabb szintű rendes bíróság, a holland legfelsőbb bíróság (Hoge Raad der Nederlanden) bírálja el. A semmisségi eljárás célja a jog egységének fenntartása, a jogfejlődés irányítása és a jogi védelem megóvása. A semmisségi eljárás során csak jogi kérdések vizsgálhatók. A legfelsőbb bíróság csak azt vizsgálja, hogy a jogszabályokat (az eljárási szabályokat is ideértve) helyesen alkalmazták-e. Az eljáró bírókat ténykérdésekben a megtámadott határozat megállapításai kötik. A semmisségi eljárásban részes felek nevében a legfelsőbb bíróság előtt jogi képviselő jár el.

A semmisségi eljárás indokolt semmisségi panasz benyújtásával indul. Az ellenérdekű fél három héten (vagy a legfelsőbb bíróság által meghatározott más határidőn) belül ellenkérelmet terjeszthet elő. Ha ez az ügy szempontjából indokolt, a jogi képviselők pontosíthatják beadványaikat. A legfelsőbb bíróság ítéletét a mellette működő főügyész írásbeli indítványa alapján hozza meg.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Felülvizsgálati kérelmet a rendelet 19. cikkében felsorolt okok valamelyike alapján, az e cikkben megjelölt határidőn belül lehet benyújtani ahhoz a bírósághoz, amelyik a határozatot hozta. Hollandiában ez a körzeti bíróság vagy a fellebbviteli bíróság lehet.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A kijelölt központi hatóság a Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (a Tartási Követelések Érvényesítésnek Nemzeti Hivatala).

Az LBIO elérhetősége:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)102894895

Fax: +31(0)102894882

E-mail:iia@lbio.nl

Honlap:www.lbio.nl

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A határozatok végrehajtására a végrehajtók rendelkeznek hatáskörrel.

A Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders(KBvG) (Hollandiai Végrehajtók Királyi Szakmai Szervezete) elérhetősége:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefon: +31 (0)708903530

Fax: +31 (0)708903531

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Honlap:http://www.kbvg.nl

A honlap tartalmazza a hollandiai végrehajtók és irodáik nevét és címét.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben említett fordítások céljára csak a holland nyelv elfogadott.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az 59. cikk (1) bekezdésében említett megkeresést vagy kérelem beadására szolgáló formanyomtatványt holland nyelven kell kitölteni.

Utolsó frissítés: 13/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.