Tartási kötelezettségek

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lengyelország

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A Lengyel Köztársaságban a 4/2009/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróságok a polgári perrendtartásról szóló 1964. november 17-i törvény (Kodeks postępowania cywilnego) 11511. cikkének (1) bekezdése alapján a regionális bíróságok (sądy okręgowe).

A Lengyel Köztársaságban a 4/2009/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerinti fellebbezések tárgyában hatáskörrel rendelkező bíróságok a fellebbviteli bíróságok (sądy apelacyjne) (a polgári perrendtartás 394. és azt követő cikkei, a törvény 11511. cikkével összefüggésben). A fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani a vitatott határozatot hozó regionális bíróság útján (a polgári perrendtartás 369. cikke, a 397. cikk (2) bekezdésével összefüggésben).

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lengyelországban a polgári perrendtartás 3981 – 39821. cikke értelmében a 4/2009/EK rendelet 33. cikke szerinti jogorvoslati lehetőség a megsemmisítés iránti kérelem (skarga kasacyjna). A hatáskörrel rendelkező bíróság a Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy). A megsemmisítés iránti kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani a vitatott határozatot hozó fellebbviteli bíróság (sąd apelacyjny) útján (a polgári perrendtartás 3985. cikkének (1) bekezdése, az 11511. cikk (3) bekezdésével összefüggésben).

A Legfelsőbb Bíróság elérhetősége:

Sąd Najwyższy (Legfelsőbb Bíróság)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varsó

Lengyelország

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: ppsek@sn.pl

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lengyelországban a polgári perrendtartás 11442. cikkének hatálya alá tartozó tartási kötelezettség tárgyában hozott ítélet megsemmisítése iránti eljárás a 4/2009/EK rendelet 19. cikkében említett eljárás. Az eljárást megindító kérelmet a vitatott határozatot hozó regionális bírósághoz kell benyújtani. Ennek megfelelően aszerint, hogy a vitatott tartási ítéletet mely bíróság hozta, a 4/2009/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése szerinti hatáskörrel az alábbi bíróságok rendelkezhetnek:

a) járásbíróság (sąd rejonowy)

b) regionális bíróság (sąd okręgowy) (amennyiben ez a bíróság házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljárásban, vagy megsemmisítés iránti eljárásban hozta a határozatot).

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lengyelországban a 4/2009/EK rendelet 49. cikkének (1) bekezdése értelmében kijelölt központi hatóság:

az Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Nemzetközi Együttműködési és Emberi Jogi Osztályának (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

a tartásdíjtartozások nemzetközi behajtásával és a szülői felelősséget érintő ügyekben folytatott határokon átnyúló nyomozásokkal foglalkozó alosztálya (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varsó

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: alimenty@ms.gov.pl

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A kérelmek továbbítására és a benyújtott kérelmekkel kapcsolatos megfelelő intézkedések megtételére hatáskörrel rendelkező központi hatóságként a regionális bíróságok (sądy okręgowe) kerültek kijelölésre.

A regionális bíróságok elérhetősége a 2. mellékletben PDF (155 Kb) pl található.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A 4/2009/EK rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás kezdeményezésére Lengyelországban a polgári perrendtartás 843. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a hatáskörrel rendelkező bíróság a már folyamatban lévő végrehajtás vonatkozásában tárgyi illetékességgel rendelkező járásbíróság (sąd rejonowy); ha még nem kezdeményeztek végrehajtást, ez a hatóság az általános hatásköri rendelkezések alapján tárgyi illetékességgel rendelkező járásbíróság (sąd rejonowy).

A 4/2009/EK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti intézkedések kezdeményezésére Lengyelországban a polgári perrendtartás 758. cikkének megfelelően hatáskörrel rendelkező bíróság az a járásbíróság (sąd rejonowy), amelynek illetékességi területén a végrehajtást foganatosító bírósági végrehajtó működik.

A bíróságok elérhetőségének listája az alábbi linken található: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 4/2009/EK rendelet 20., 28. és 40. cikke szerinti dokumentumok fordítására Lengyelország csak a lengyel nyelvet fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lengyelországban a központi hatóságok által a 4/2009/EK rendelet 59. cikkének (3) bekezdése értelmében bármely egyéb kommunikáció céljából elfogadott nyelvek: a lengyel és az angol.

Utolsó frissítés: 12/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.