Tartási kötelezettségek

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Portugália

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése tekintetében:

– a gyermekeket (tekintet nélkül arra, hogy kiskorúak-e) és a házastársakat érintő tartási ügyek esetén a családjogi és a kiskorúak ügyeivel foglalkozó bíróság (Juízo de Família e Menores) folytatja le az eljárást, ha van ilyen. Ha nincs, a helyi bíróság polgári szekciója (Juízo Local Cível) rendelkezik hatáskörrel, vagy, ennek hiányában a helyi bíróság általános tanácsa (Juízo Local de Competência Genérica),

– minden egyéb, vérszerinti- vagy házastársi kapcsolaton alapuló családi viszonyból eredő tartási ügyben a helyi bíróság polgári szekciója — ha van ilyen —, vagy a helyi bíróság általános tanácsa rendelkezik hatáskörrel.

A 3. cikk (2) bekezdése tekintetében a Fellebbviteli Bíróság (Tribunal da Relação) rendelkezik hatáskörrel.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A jogorvoslat tárgyában hozott határozatot csak a Legfelsőbb Bíróság előtt (Supremo Tribunal de Justiça) lehet megtámadni.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk (1) bekezdésének a) pontja tekintetében:

– felülvizsgálati eljárásra a polgári perrendtartás 696. cikkének e) pontjában meghatározott rendkívüli felülvizsgálati eljárás keretében van lehetőség.

A 19. cikk (1) bekezdésének b) pontja tekintetében:

– felülvizsgálati eljárásra a polgári perrendtartás 696. cikkének e) pontjában és a 140. cikkében meghatározott rendkívüli felülvizsgálati eljárás keretében van lehetőség.

Fellebbezések ügyében a megtámadott határozatot hozó bíróság jár el (polgári perrendtartás 697. cikkének (1) bekezdése).

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Portugália központi hatósága jelen rendelet értelmében az alábbi kormányzati szervezeti egység:

Igazságügyi igazgatásért felelős főigazgatóság (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBON - PORTUGAL

Telefon: +351 217 906 200 / +351 217 906 223

Fax: +351 211 545 116

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Honlap: https://dgaj.justica.gov.pt/

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A gyermekekkel szembeni tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben, függetlenül attól, hogy a gyermek kiskorú-e, a hatáskörrel rendelkező bíróság

– a családjogi és a kiskorúak ügyeivel foglalkozó bíróság – ha van ilyen, ha nincs, a hatáskörrel rendelkező bíróság a végrehajtási ügyekben eljáró tanács (Juízo de Execução).

A házastársak közötti tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyek esetén a hatáskörrel rendelkező bíróság

– a családjogi és a kiskorúak ügyeivel foglalkozó bíróság – ha van ilyen, ha nincs, a hatáskörrel rendelkező bíróság a végrehajtási ügyekben eljáró tanács.

A vérszerinti- vagy házastársi kapcsolaton alapuló családi viszonyból eredő tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság

– a végrehajtási ügyekben eljáró tanács – vagy, ha nincs ilyen,

– a központi bíróság polgári szekciója (Juízo Central Cível) rendelkezik hatáskörrel az 50 000 eurónál nagyobb összegű keresetek esetében, vagy

– az általános tanács, vagy – ha van ilyen – a központi bíróság polgári tanácsa az 50 000 euró vagy annál alacsonyabb összegű keresetek esetében.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben említett dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelv a portugál.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A központi hatóság által az 59. cikkben említett más központi hatóságokkal való kommunikáció céljából elfogadott nyelvek a portugál, az angol és a francia.

Utolsó frissítés: 07/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.