Tartási kötelezettségek

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Szlovákiában a 27. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására a járásbíróságok (okresný súd) rendelkeznek hatáskörrel. Szlovákiában a 32. cikk (2) bekezdése szerinti, a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezések elbírálására a regionális bíróságok (krajský súd) rendelkeznek hatáskörrel. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó járásbírósághoz kell benyújtani.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikkben említett jogorvoslati eljárás a Szlovák Köztársaságban a polgári perrendtartás (a 2015. évi 160. sz. törvény) 419–457. cikke szerinti bírósági felülvizsgálat (dovolanie). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bírósághoz kell benyújtani. A kérelmet a Legfelsőbb Bíróság (najvyšší súd) bírálja el.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 19. cikkének alkalmazásában a szlovák bíróságok a szlovák polgári perrendtartás (a 2015. évi 160. sz. törvény) 397–418. cikke alapján jogosultak a határozatok megváltoztatására perújítás (obnova konania) keretében. Perújítási kérelem esetében az az elsőfokú bíróság jár el, amely az első fokú határozatot meghozta.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet 49. cikkének (1) bekezdése szerinti központi hatóság:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (A gyermekek és fiatalok nemzetközi jogi védelmével foglalkozó központ)

Cím:

Spitalska 8

P.O. Box 57

Szlovákia – 814 99 Bratislava

Egyéb elérhetőségek:

Tel.: +421 220463208

Fax: +421 220463258

E-mail address: info@cipc.gov.sk

weboldal: https://www.cipc.gov.sk

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Nincs ilyen információ, mivel a Szlovák Köztársaságban a központi hatóság feladatait kizárólag a gyermekek és fiatalok nemzetközi jogi védelmével foglalkozó központ látja el.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet 21. cikke alkalmazásában a végrehajtási ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságok a végrehajtási bíróságként (exekučný súd) eljáró járásbíróságok (okresný súd).

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben említett fordítások elfogadott nyelve a szlovák és a cseh.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az 59. cikkben említett, a szlovák központi hatóságok által a más központi hatóságokkal való kommunikáció céljára elfogadott nyelvek a szlovák, a cseh, az angol és a német.

Utolsó frissítés: 09/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.