Tartási kötelezettségek

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Valamennyi járásbíróság (okrožna sodišča) hatáskörrel rendelkezik a 27. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem elbírálására.

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem tárgyában hozott határozat ellen benyújtott, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti fellebbezést az a bíróság bírálja el, amely a határozatot végrehajthatóvá nyilvánította.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A nemzetközi magánjogról és eljárásról szóló törvény (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) 109. cikkével összhangban a jogorvoslati eljárásokra vonatkozó határozatok ellen a Legfelsőbb Bírósághoz (Vrhovno sodišče) lehet fellebbezést benyújtani.

Supreme Court of the Republic of Slovenia (a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága)

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefonszám: (01) 366 44 44

Fax: (01) 366 43 01

E-mail-cím: urad.vsrs@sodisce.si

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A polgári perrendtartás (Zakon o pravdnem postopku) rendelkezéseivel összhangban a Szlovén Köztársaságban a 19. cikk alkalmazásában indítható eljárások „az eljárás újbóli megindítása” (Obnova postopka) (a polgári perrendtartás 394–401. cikke), illetve adott esetben „az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem” (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (a polgári perrendtartás 116–120. cikke).

A felülvizsgálati eljárás vonatkozásában, valamint a rendelet 19. cikkének alkalmazásában a járásbíróságok rendelkeznek hatáskörrel, különösen az a bíróság, amely első fokon eljárt.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A szlovéniai központi hatóság neve és elérhetősége:

A Szlovén Köztársaság Állami Ösztöndíj-, Fejlesztési, Fogyatékossági és Tartási Alapja (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefonszám: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail-cím: jpsklad@jps-rs.si

Website: http://www.jpi-sklad.si/

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Nem került kijelölésre állami vagy egyéb szerv.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Végrehajtási ügyekben a városi bíróságok (okrajna sodišča) rendelkeznek hatáskörrel (a polgári jogi követelések végrehajtásáról és biztosításáról szóló törvény (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 5. cikke).

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A Szlovén Köztársaságban a bíróságok hivatalos nyelve a szlovén, kivéve az alább felsorolt bíróságokat, ahol a hivatalos nyelv a szlovén, és a nemzeti közösségek egyik hivatalos nyelve:

Koperi járásbíróság

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

A szlovén és az olasz

Koperi városi bíróság

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

A szlovén és az olasz

Pirani városi bíróság

Tartinijev trg 1

6330 Piran

A szlovén és az olasz

Lendavai városi bíróság

Glavna ulica 9

9220 Lendava

A szlovén és a magyar

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A más központi hatóságokkal történő kommunikáció céljára Szlovénia központi hatósága a hivatalos nyelveken kívül az angol nyelvet is elfogadja.

Utolsó frissítés: 14/11/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.