Tartási kötelezettségek

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Spanyolország

Családjog – tartási kötelezettségek


*kötelező választás

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A hatáskörrel rendelkező bíróságok az elsőfokú bíróságok (Juzgados de Primera Instancia) és a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos ügyekben eljáró különleges bíróságok (Juzgados de Violencia de Género), saját hatáskörükön belül (az igazságszolgáltatásról szóló törvény – LOPJ – 87. cikke).

Az elsőfokú bíróságok határozata ellen a tartományi bíróságokhoz (Audiencias Provinciales) lehet fellebbezni.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Eljárási szabálysértésen alapuló, a spanyol autonóm területek felsőbíróságaihoz (Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma) benyújtott rendkívüli jogorvoslat iránti kérelemre, és a spanyol Legfelsőbb Bírósághoz (Tribunal Supremo) benyújtott megsemmisítés iránti kérelemre a polgári perrendtartásról szóló 1/2000. sz. törvény IV. címének az „Eljárási szabálysértés miatti rendkívüli jogorvoslat” (Del recurso extraordinario por infracción procesal) című IV. fejezete, illetve „Fellebbezés” (Del recurso de casación) című V. fejezete irányadó.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A felülvizsgálati eljárást a megtámadott határozatot hozó bíróság, vagyis az elsőfokú bíróság folytatja le. A 4/2009/EK rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálati eljárás a polgári perrendtartásról szóló 1/2000. sz. törvény IV. címének „Felülvizsgálati kérelem és perújítás” (De los recursos de reposición y revision) című II. fejezetének megfelelően zajlik.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Igazságügyi Minisztérium (Ministerio de Justicia)

Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési Aligazgatóság (Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Spanyolország

Tel.: 00 34 91 3902295/94

Fax: 00 34 91 3904457

e-mail: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A hatáskörrel rendelkező bíróság azon tartomány fővárosában működő elsőfokú bíróság, amelynek területén a fél, akivel szemben a végrehajtást kérték, lakóhellyel rendelkezik, vagy amelynek területén az ítéletet végre kell hajtani.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20. és a 40. cikk alkalmazásában az elfogadott nyelv a spanyol és a portugál.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az 59. cikkel összhangban a központi hatóság által elfogadott nyelv a spanyol és az angol.

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.