Išlaikymo prievolės

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Prašymai: teritorinę jurisdikciją turintis apylinkės teismas (Bezirksgericht – pagal 27 straipsnio 2 dalį – teismas, į kurio jurisdikciją patenka skolininko įprastinė gyvenamoji vieta arba teismo sprendimo vykdymo vieta).

Skundai: apeliacinis skundas (Berufung) dėl sprendimo arba apeliacinis skundas dėl teisės klausimo (Rekurs) regioniniam teismui, per sprendimą priėmusį apygardos teismą.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Austrijoje – apeliacinis skundas dėl teisės klausimo (Revisionsrekurs) pagal Vykdymo kodekso (Exekutionsordnung) 78 straipsnio 1 dalį ir 411 straipsnio 4 dalį kartu su Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 528 straipsniu, pateikiamas pirmosios instancijos teismui (apygardos teismui), kuris perduoda jį Aukščiausiajam Teismui (Oberster Gerichtshof), kad šis priimtų sprendimą.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Jei pagal Austrijos teisę dokumentai buvo tinkamai įteikti: prašymas dėl atleidimo nuo termino praleidimo padarinių (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) praleidus ieškovo reikalavimų užginčijimo terminą ar nedalyvavus bylos nagrinėjime.

Jei pagal Austrijos teisę dokumentai nebuvo tinkamai įteikti: galimos dvi apeliacijos rūšys, t. y., apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo (Berufung gegen die Entscheidung, tais atvejais, kai sprendimas priimtas už akių) ir apeliacinis skundas dėl teisės klausimo (Rekurs, tais atvejais, kai dėl šalies nedalyvavimo teismas priėmė nutartį). Šiuos skundus nagrinėti kompetentingi teismai ir jų kontaktiniai duomenys: visi apeliaciniai skundai pateikiami pirmosios instancijos teismui, kuris priima sprendimą pats (pavyzdžiui, prašymų dėl atleidimo nuo termino praleidimo padarinių atveju) arba perduoda jį nagrinėti aukštesnės instancijos teismui.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Visais klausimais:

Bundesministerium für Justiz (Federalinė teisingumo ministerija),

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Padalinys: Abteilung I 10

E. paštas team.z@bmj.gv.at

Tel. +43 1 52152 2142

Faksas +43 1 52152 2829

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Visus teismo sprendimų vykdymo klausimus sprendžia pagal Vykdymo kodekso 17–19 straipsnius kompetentingas teismas, arba, jei nagrinėjami apeliaciniai skundai, aukštesnės instancijos teismai.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Vokiečių kalba.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Anglų, prancūzų, vokiečių kalbos.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.