Išlaikymo prievolės

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Bulgarija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Prašymas vykdyti ES valstybėje narėje, kuriai 2007 m. Hagos protokolas nėra privalomas, priimtą teismo sprendimą ar kitą dokumentą pateikiamas apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją skolininko nuolatinėje arba įprastinėje gyvenamojoje vietoje arba sprendimo vykdymo vietoje (Civilinio proceso kodekso 627c straipsnio 1 dalis).

Šio teismo sprendimą galima apskųsti Sofijos apeliaciniam teismui pagal procedūrą, nustatytą Reglamento 32 straipsniu (Civilinio proceso kodekso 627c straipsnio 6 dalies 1 dalis).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Sofijos apeliacinio teismo sprendimą galima apskųsti Aukščiausiajam kasaciniam teismui (Civilinio proceso kodekso 627c straipsnio 6 dalies antras sakinys).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Suinteresuota šalis gali prašyti Aukščiausiojo kasacinio teismo panaikinti sprendimą pagal Reglamento 19 straipsnio 1 dalį (Civilinio proceso kodekso 627a straipsnis).

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Centrinė institucija:

Teisingumo ministerijos

Tarptautinės teisinės vaikų apsaugos ir tarptautinio įvaikinimo direktoratas

Adresas: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

Tel. +359 2 9237 333

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396

E. paštas: mpzdmo@justice.government.bg

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Sprendimus dėl atsisakymo vykdyti teismo sprendimą ar vykdymo sustabdymo, kaip nustatyta Reglamento (EB) 21 straipsnyje, priima apygardos teismas (Civilinio proceso kodekso 627b straipsnio 2 dalis).

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Reglamento 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai turi būti surašyti bulgarų kalba.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

59 straipsnyje nurodyta kalba, kuria centrinė institucija palaiko ryšius su kitomis centrinėmis institucijomis – bulgarų.

Paskutinis naujinimas: 26/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.