Išlaikymo prievolės

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Nikosijos, Limasolio, Larnakos / Famagustos ir Pafo šeimos bylų teismų kompetencijai priklauso nagrinėti 27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu.

 • Nikosijos šeimos bylų teismas (Oikogeneiakó Dikastírio)

Tel.: (+357) 22865601

Faksas: (+357) 22302068

 • Limasolio šeimos bylų teismas

Tel.: (+357) 25806185

Faksas: (+357) 25305054

 • Larnakos / Famagustos šeimos bylų teismas

Tel.: (+357) 24802754

Faksas: (+357) 24802800

 • Pafo šeimos bylų teismas

Tel.: (+357) 26802626

Faksas: (+357) 26306395

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Apeliacinio šeimos bylų teismo (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio) kompetencijai priklauso nagrinėti 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus apeliacinius skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus.

Jis posėdžiauja Aukščiausiajame teisme, jo kontaktiniai duomenys:

 • Kipro aukščiausiasis teismas
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  Tel.: (+357) 22865741
  Faksas: (+357) 22304500
  E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Šalies teismų sistemoje nėra trečiosios instancijos teismo, t. y. nėra galimybės užginčyti sprendimo, priimto dėl apeliacinio skundo.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Šiame straipsnyje numatyta peržiūra gali būti inicijuojama pateikiant prašymą panaikinti sprendimą (aítisi paramerismoú tis apófasis), remiantis civilinio proceso taisyklių (Thesmoí Politikís Dikonomías) 48 skirsnio 9 taisyklės h ir n punktais. Prašymas pateikiamas šeimos bylų teismui, kuris priėmė sprendimą, kurį siekiama panaikinti.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

 • Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija (Ministry of Justice and Public Order)

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius (International Legal Cooperation Unit)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Asmenys ryšiams:

 • Konstantina Sophocleous

Administracijos pareigūnė

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius (International Legal Cooperation Unit)

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: (+357) 22805973

Faksas: (+ 357) 22518328

E. paštas: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionisiou

Administracijos pareigūnė

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius (International Legal Cooperation Unit)

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: (+357) 22805932

Faksas: (+357) 22518328

E. paštas: tdionysiou@mjpo.gov.cy

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

 • Nikosijos šeimos bylų teismas

Tel.: (+357) 22865601

Faksas: (+357) 22302068

 • Limasolio šeimos bylų teismas

Tel.: (+357) 25806185

Faksas: (+357) 25305054

 • Larnakos / Famagustos šeimos bylų teismas

Tel.: (+357) 24802754

Faksas: (+357) 24802800

 • Pafo šeimos bylų teismas

Tel.: (+357) 26802626

Faksas: (+357) 26306395

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Graikų ir anglų kalba.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Graikų ir anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.