Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Išlaikymo prievolės

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Anglija ir Velsas

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Šeimos bylų teismas, prašymą pateikus Teismo sprendimų dėl išlaikymo abipusio vykdymo skyriui (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit, REMO) adresu:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel. 020 3681 2757 (tik Jungtinėje Karalystėje)

+ 44 (0)20 3681 2757 (kitose šalyse)

Faksas 020 3681 8764

E. paštas remo@offsol.gsi.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Apeliacine instancija priimtą sprendimą galima apskųsti šiomis priemonėmis:

Prašymas dėl galutinio teismo sprendimo peržiūrėjimo teisės klausimu (single further appeal on a point of law), pateikiamas aukštesnės instancijos teismui, t. y. teismui, peržiūrinčiam apeliacine instancija priimtus teismo sprendimus.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

19 straipsnis Jungtinei Karalystei netaikomas, nes 2007 m. Hagos protokolas Jungtinei Karalystei nėra privalomas.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Centrinės institucijos funkcijas vykdo ir už visus susijusius klausimus atsako Lordas Kancleris (Lord Chancellor), tačiau administracines centrinės institucijos funkcijas vykdo:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel. 020 3681 2757 (tik JK)

+ 44 (0)20 3681 2757 (kitose šalyse)

Faksas 020 3681 8764

E. paštas remo@offsol.gsi.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Šeimos bylų teismas, prašymą pateikus Teismo sprendimų dėl išlaikymo abipusio vykdymo skyriui (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit, REMO) adresu:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel. 020 3681 2757 (tik JK)

+ 44 (0)20 3681 2757 (kitose šalyse)

Faksas 020 3681 8764

E. paštas remo@offsol.gsi.gov.uk

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Visoje JK teritorijoje 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus galima pateikti tik išverstus į anglų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Visoje JK teritorijoje ryšiai su kitomis centrinėmis institucijomis palaikomi tik anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 02/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.