Išlaikymo prievolės

Estija

Turinį pateikė
Estija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Remiantis 27 straipsnio 1 dalimi, prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu Estijoje nagrinėja apylinkės teismai (Civilinio proceso kodekso 121 straipsnis).

Remiantis 32 straipsnio 2 dalimi, apeliacinius skundus dėl sprendimų, priimtų dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, Estijoje nagrinėja apygardos teismai.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Remiantis 33 straipsniu, Estijoje ginčyti sprendimą galima pateikiant skundą Aukščiausiajam teismui (Civilinio proceso kodekso 625 ir 695–701 straipsniai).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Prašymų peržiūrėti sprendimą procedūra, kaip nustatyta 19 straipsnyje, Estijoje vykdoma laikantis nuostatų, reglamentuojančių apeliacinio skundo dėl teismo sprendimo už akių nagrinėjimą, jeigu 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje nenustatyta kitaip. Prašymus peržiūrėti sprendimą nagrinėja apylinkės teismai.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Remiantis 49 straipsnio 3 dalimi, centrinė institucija Estijoje yra:

Teisingumo ministerija

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E. paštas central.authority@just.ee

Tel. +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Remiantis 21 straipsniu, prašymus dėl atsisakymo vykdyti ar vykdymo sustabdymo Estijoje nagrinėja apylinkės teismai.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Remiantis 20, 28 ir 40 straipsniais, Estijai, be dokumentų estų kalba, priimtini vertimai į anglų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Remiantis 59 straipsniu, Estijoje centrinės institucijos ryšius palaiko tiek estų, tiek anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 29/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.