Išlaikymo prievolės

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Prašymus dėl teismo sprendimo pripažinimo arba dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009 27 straipsnį nagrinėja ir sprendimą dėl jų priima šeimos bylas nagrinėjantis apylinkės teismas (Amtsgericht – Familiengericht), veikiantis Apeliacinio apygardos teismo (Oberlandesgericht), turinčio jurisdikciją vietovėje, kurioje yra sprendimo adresato įprastinė gyvenamoji vieta arba kurioje sprendimas turi būti įvykdytas, buveinės vietoje (jurisdikcijos koncentravimas). Berlyno apeliacinio teismo (Kammergericht) apygardoje sprendimus priima Pankow-Weißensee apylinkės teismas (Amtsgericht Pankow-Weißensee).

Jei vyksta procesas dėl notarinio dokumento pripažinimo vykdytinu, tokį dokumentą vykdytinu gali pripažinti noratas.

Procese dėl teismo sprendimo pripažinimo vykdytinu pirmąja instancija priimti sprendimai pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009 32 straipsnį skundžiami pateikiant skundą (Beschwerde). Skundus nagrinėja Apeliacinis apygardos teismas (Oberlandesgericht). Skundai pateikiami sprendimą priėmusiam teismui.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Reglamento (EB) Nr. 4/2009 33 straipsnyje nurodyta priemonė yra apeliacinis skundas (Rechtsbeschwerde). Tokius skundus nagrinėti kompetentingas Aukščiausiasis federalinis teismas (Bundesgerichtshof). Apeliacinį skundą reikia pateikti per mėnesį nuo skundžiamo sprendimo įteikimo.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Reglamento (EB) Nr. 4/2009 19 straipsnyje nurodytą teismo sprendimo peržiūrą kompetentingas atlikti tas teismas, kuris priėmė tą sprendimą. Jei tenkinamos 19 straipsnyje nustatytos sąlygos, pagal analogiją gali būti taikomos proceso nedalyvaujant atsakovui nuostatos (Civilinio proceso kodekso 343–346 straipsniai). Jei 19 straipsnyje nustatytos sąlygos netenkinamos, teismas priima sprendimą atmesti skundą. Sprendimas gali būti priimtas be žodinės procedūros.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Reglamento (EB) Nr. 4/2009 49 straipsnyje nurodyta centrinė institucija yra Federalinis teisingumo biuras (Bundesamt für Justiz), kurio adresas

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn.

Į Federalinį teisingumo biurą kaip centrinę instituciją galima kreiptis telefonu, faksu ar e. paštu:

Telefonas

Vokietijoje 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Tarptautinis +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Faksas

Vokietijoje (0228) 99 4 10 5202

Tarptautinis (+49) 228 99 4 10 5202

E. paštas: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Prašymus pagal Išlaikymo reglamento 21 straipsnį nagrinėja ir sprendimą dėl vykdymo priima apylinkės teismai (Amtsgerichte). Teritorinę jurisdikciją turi tas apylinkės teismas, kurio apylinkėje yra arba buvo nagrinėjama byla teismo sprendimo vykdymo.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai turi būti pateikiami tik išversti į vokiečių kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Ryšiai tarp Federalinio teisingumo biuro kaip centrinės institucijos ir kitos centrinės institucijos (Reglamento (EB) Nr. 4/2009 59 straipsnio 3 dalis) gali būti palaikomi anglų kalba, jei šios centrinės institucijos dėl to susitaria.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.