Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Išlaikymo prievolės

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Paskelbti teismo sprendimą vykdytinu kompetentingas šis teismas:

Magistratų teismo klerkas (Clerk to the Magistrates’ Court)

32- 36 Town Range

Gibraltar

Telefonas (+350) 2007 0471

Faksas (+350) 2004 0483

Nagrinėti skundus kompetentingas šis teismas:

Magistratų teismo klerkas (Clerk to the Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefonas (+350) 2007 0471

Faksas (+350) 2004 0483

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Apeliacine instancija priimtą sprendimą galima apskųsti šiomis priemonėmis:

Skundas Aukščiausiajam Teismui (Supreme Court).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

19 straipsnis Jungtinėje Karalystėje netaikomas, nes 2007 m. Hagos protokolas JK nėra privalomas.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Teisingumo ministras (Minister for Justice),

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Telefonas (+350) 2005 9267

Faksas (+350) 2005 9271

E. paštas: moj@gibraltar.gov.gi

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Magistratų teismo klerkas (Clerk to the Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefonas (+350) 2007 0471

Faksas (+350) 2004 0483

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Visoje JK teritorijoje 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus galima pateikti tik išverstus į anglų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Visoje JK teritorijoje ryšiai su kitomis centrinėmis institucijomis palaikomi tik anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 12/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.