Išlaikymo prievolės

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Graikija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Nagrinėti 27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu kompetentingas pirmosios instancijos teismas (Μονομελές Πρωτοδικείο). Nagrinėti 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus, kompetentingas apeliacinės instancijos teismas (Εφετείο), kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas.

32 straipsnio 2 dalyje nurodyta sprendimo apskundimo priemonė yra apeliacinis skundas (έφεση).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

33 straipsnyje nurodyta sprendimo apskundimo priemonė yra kasacinis skundas (αίτηση αναίρεσης). Už sprendimo peržiūrėjimo procedūrą atsakingas teismas yra Graikijos aukščiausiasis civilinių ir baudžiamųjų bylų teismas (graikų k. „Άρειος Πάγος“).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Pagal 19 straipsnį skolingas atsakovas gali prašyti peržiūrėti užsienio šalies teismo sprendimą dėl išlaikymo, priimtą jam nedalyvaujant.Skundas dėl atsakovui nedalyvaujant priimto sprendimo pateikiamas šį sprendimą priėmusiam teismui.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

49 straipsnio 3 dalyje nurodyta centrinė institucija yra Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamentas.

Mesogeion 96

11527 Athens

Tel.: (+30) 213 1307312

Faksas: (+30) 213 1307499

E. paštas: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Graikijos teisėje nenumatyta galimybė, kad 51 straipsnio 3 dalyje nurodytas centrinės institucijos funkcijas atliktų viešieji subjektai arba kitos kompetentingų institucijų prižiūrimos institucijos.

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Teismo sprendimų vykdymo įgaliojimus pagal 21 straipsnį turi pirmosios instancijos teismai (Μονομελές Πρωτοδικείο).

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Graikų kalba.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Kalbos, kuriomis centrinė institucija palaiko ryšius su kitomis centrinėmis institucijomis pagal 59 straipsnį – graikų ir anglų.

Paskutinis naujinimas: 01/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.