Išlaikymo prievolės

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Latvijoje Reglamento 27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai, t. y. apylinkės (miesto) teismai.

Reglamento 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, nagrinėja apygardos teismai (apgabaltiesas). Tokie skundai pateikiami atitinkamam apylinkės (miesto) teismui.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Reglamento 33 straipsnyje nurodytą teismo sprendimą dėl skundo galima užginčyti atitinkamame apygardos teisme arba Aukščiausiojo Teismo Senate (Augstākās tiesas Senāts). Prašymas pateikiamas atitinkamam apygardos teismui.

Duomenys ryšiams:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1511

Latvija

Telefonas         (+371) 670 203 50

Faksas              (+371) 670 203 51

e. paštas           at@at.gov.lv

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Pagal Reglamento 19 straipsnį pateikti prašymą dėl teismo sprendimo peržiūros atsakovas gali:

1)      apygardos teisme, jei ginčijamas apylinkės (miesto) teismo sprendimas ar nutartis;

2)      Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriuje, jei ginčijamas apygardos teismo sprendimas ar nutartis;

3)      Aukščiausiojo Teismo Senato Civilinių bylų skyriuje, jei ginčijamas Aukščiausiojo Teismo kolegijos sprendimas ar nutartis.

Jeigu terminas, per kurį dokumentą dėl atitinkamo teismo sprendimo vykdymo galima pateikti vykdymo institucijoms, yra pasibaigęs, prašymo peržiūrėti šį teismo sprendimą pateikti nebegalima.

Nagrinėdamas skundą, teismas įvertina, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės suteikia pagrindą peržiūrėti teismo sprendimą pagal Reglamento 19 straipsnį. Jei teismas nusprendžia, kad skundas pagrįstas, jis panaikina teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme. Jei teismas nusprendžia, kad skunde nurodytos aplinkybės nesuteikia pagrindo peržiūrėti teismo sprendimą, jis skundą atmeta. Teismo sprendimą galima apskųsti.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Latvijoje centrinės institucijos funkcijas atlieka Išlaikymo garantinio fondo administracija (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija).Duomenys ryšiams:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvija

Telefonas (+371) 67 830 626

Faksas  (+371) 67 830 636

E. paštas: pasts@ugf.gov.lv

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Reglamento 51 straipsnyje nurodytas specifines centrinių institucijų funkcijas Latvijoje atlieka Išlaikymo garantinio fondo administracija (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija).

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Latvijoje Reglamento 21 straipsnyje nurodytus prašymus dėl atsisakymo vykdyti teismo sprendimą ar jo vykdymo sustabdymo nagrinėja apylinkės (miesto) teismai, turintys teritorinę jurisdikciją užsienio teismo sprendimo vykdymo vietoje.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Reglamento 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus Latvijoje galima pateikti tik išverstus į valstybinę latvių kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Reglamento 56 straipsnyje (VI ir VII prieduose) nurodytus prašymus Latvijoje galima pateikti tik valstybine latvių kalba.

Prašymus taikyti specialiąsias priemones (pagal Reglamento V priedą) Latvijoje galima pateikti latvių arba anglų kalba.

Kitus dokumentus centrinė institucija paprašius galima pateikti latvių arba anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.