Išlaikymo prievolės

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Liuksemburgas

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

- Vietos teismų jurisdikcija

Prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu teikiamas apylinkės teismo pirmininkui.

Liuksemburgo apylinkės teismas

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. (+352) 47 59 81-1
Faksas (+352) 47 59 81-2421

Dykircho apylinkės teismas

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel. (+352) 80 32 14 - 1
Faksas (+352) 80 71 19 arba (+352) 802484

- Sprendimo dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu apskundimas

Aukščiausiasis Teismas, Civilinių bylų kolegija

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. (+352) 47 59 81-1
Faksas (+352)47 59 81-2396

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti užginčytas tik kasacine tvarka.

Kasacinis teismas

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 475981-2369/2373

Faksas (+352) 475981-2773

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Liuksemburgo teismo procese nedalyvavęs atsakovas, laikydamasis reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, turi teisę dėl teismo sprendimo peržiūros kreiptis į sprendimą priėmusį kompetentingą teismą. Toks prašymas nustatyta tvarka teikiamas teismui, priėmusiam prašomą peržiūrėti sprendimą.

Liuksemburgo taikos teismas

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81-1

Ešo prie Alzeto taikos teismas

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Malonės prašymų skyrius

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): tel. (+352) 530 529 200 faksas (+352) 530 529 201

Dykircho taikos teismas

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel. (+352) 80 88 53 - 1

Liuksemburgo apylinkės teismas

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81-1

Dykircho apylinkės teismas

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. (+352) 80 32 14-1

Faksas (+352) 807119 arba (+352) 82484

Aukščiausiasis Teismas

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Centrinė institucija – Generalinė prokuratūra prie Aukščiausiojo Teismo (Parquet Général près la Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel. (+352) 47 59 81 -2393/2329
Faksas (+352) 47 05 50
E. paštas parquet.general@justice.etat.lu

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Kompetentinga institucija – Generalinė prokuratūra prie Aukščiausiojo Teismo (Parquet Général près de la Cour supérieure de Justice).

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 475981-2393/2329

Faksas (+352) 470550

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Liuksemburge ryšiams palaikyti priimtinos kalbos yra prancūzų ir vokiečių.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Liuksemburge ryšiams palaikyti priimtinos kalbos yra prancūzų ir vokiečių.

Paskutinis naujinimas: 22/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.