Išlaikymo prievolės

Malta

Turinį pateikė
Malta

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Teismas, turintis kompetenciją nagrinėti prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal 27 straipsnio 1 dalį, yra Civilinių bylų teismas (Šeimos bylų skyrius). Jo duomenys ryšiams pateikiami toliau.

Adresas:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks. + 356 2590 2895

Teismas, turintis kompetenciją nagrinėti skundus dėl sprendimų dėl tokių prašymų pagal 32 straipsnio 2 dalį, yra Apeliacinis teismas. Jo duomenys ryšiams pateikiami toliau.

Adresas:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Faks. + 356 2590 2895

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Apeliacinio teismo priimtas sprendimas dėl apeliacinio skundo Maltoje toliau negali būti skundžiamas.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Peržiūros procedūra pagal 19 straipsnį nustatyta 2011 m. įsakymo dėl tarptautinio išlaikymo prievolės 7 straipsnyje (oficialus pranešimas 452/11) dėl sprendimų dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu apskundimo. Šioje srityje jurisdikciją turi Apeliacinis teismas, o jo duomenys ryšiams pateikiami toliau.

Adresas:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Faks. + 356 2590 2895

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

Centrinė institucija yra socialinės gerovės standartų direktorius. Jo duomenys ryšiams pateikiami toliau.

Adresas:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 2278 8000

Faks. + 356 2278 8360

E. paštas: welfare.standards@gov.mt

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Netaikoma

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Pagal reglamento 21 straipsnį vykdymo srityje kompetentinga institucija ytra Civilinių bylų teismas (Šeimos bylų skyrius). Jo duomenys ryšiams pateikiami toliau.

Adresas:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks. + 356 2590 2895

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Anglų

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Maltiečių arba anglų

Paskutinis naujinimas: 25/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.